Connect with us

Δημόσιο: Πώς θα επιλέγονται οι διοικήσεις -Έρχονται «μπόνους», παύσεις & αξιολογήσεις

Ελλαδα

Δημόσιο: Πώς θα επιλέγονται οι διοικήσεις -Έρχονται «μπόνους», παύσεις & αξιολογήσεις

Αλλάζουν όλα για διοικητές και προϊσταμένους στο Δημόσιο. Το νέο πλαίσιο επιλογής Διοικήσεων κρίσιμων φορέων του Δημόσιου μεταξύ των οποίων των περίπου 120 νοσοκομείων και των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παρουσίασε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

Το νομοσχέδιο «Νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους» αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή εως το τέλος Οκτωβρίου και να ψηφιστεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου ώστε ο νέος μηχανισμός επιλογής διοικητών και προέδρων να «τρέξει» από τις αρχές του νέου έτους.

Η επιλογή των περίπου 600 νέων διοικητών, αναπληρωτών διοικητών και προέδρων θα γίνεται με βάση την συνάφεια των ακαδημαϊκών τους προσόντων, την επαγγελματική τους εμπειρία αλλά και μετά από τεστ δεξιοτήτων. Οι νέοι διοικητές και πρόεδροι φορέων θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση σύμφωνα με συγκεκριμένο πλάνο στοχοθεσιας και αναλόγως θα επιβραβεύονται με μπόνους ή θα υφίστανται πέναλτι ακόμα και παύση από τα καθήκοντά τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση οι φορείς του δημοσίου που θα αποκτήσουν νέες διοικήσεις θα χωριστούν σε τρεις μεγάλες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενό τους και το εύρος της δράσης τους.

— Στην πρώτη ομάδα θα ενταχθούν νομικά πρόσωπα με δράση σε όλη την επικράτεια καθώς και οι 7 Υγειονομικές περιφέρειες. Συνολικά θα περιλαμβάνει 190 θέσεις διοικητών, υποδιοικητών κλπ. ΕΟΤ, η ΕΡΓΟΣΕ και ο ΕΟΦ.

— Στη δεύτερη κατηγορία θα ενταχθούν φορείς τοπικής εμβέλειας όπως είναι τα δημοτικά αθλητικά κέντρα και οι βιβλιοθήκες, οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και αφορά 270 θέσεις.

— Στην τρίτη κατηγορία θα τοποθετηθούν οι επτά διοικητικές υγειονομικές περιφέρειες και τα 106 νοσοκομεία της χώρας.

Για κάθε κατηγορία θα εφαρμοστούν διαφορετικά κριτήρια επιλογής προσώπων. Για παράδειγμα στους τους νέους διοικητές νοσοκομείων θα απαιτηθεί πτυχίο ΑΕΙ συναφές με υγειονομικά θέματα ή με την διοίκηση.

Ειδικότερα, η επιλογή θα γίνεται με βάση αντικειμενικά προσόντα, δηλαδή πτυχίο ΑΕΙ, συνάφεια πτυχίου, 5ετης επαγγελματική εμπειρία, ξένη γλώσσα, ενώ οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται σε τεστ δεξιοτήτων.

Ο μέγιστος βαθμός για τα τυπικά προσόντα θα είναι 600 μόρια, 800 μόρια για εργασιακή εμπειρία και 800 μόρια για το τεστ δεξιοτήτων. Οι 7 υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη βαθμολογία θα προκρίνονται στην φάση της συνέντευξης η οποία θα βαθμολογείται με εως 800 μόρια.

Τέλος, η λίστα των 3 επικρατέστερων υποψηφίων θα πηγαίνει στον αρμόδιο υπουργό – που έχει υπο τις αρμοδιότητές του τον φορέα υποδοχής της νέας διοίκησης – για την τελική επιλογή.

Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις που θα τεθούν για κάθε θέση: 

Υποχρεωτικά πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.

• Γνώση ξένης γλώσσας.

• 10 έτη εργασιακή εμπειρία (6 έτη για φορείς τοπικής εμβέλειας ή όλως ειδικού χαρακτήρα)

• Συνάφεια του πτυχίου ή/και (κατά περίπτωση) τουλάχιστον 5 ετών εργασιακής εμπειρίας, προς το αντικείμενο της θέσης ή την άσκηση διοίκησης (3 έτη για φορείς τοπικής εμβέλειας ή όλως ειδικού χαρακτήρα).

• Τεστ δεξιοτήτων των υποψηφίων για ορισμένες ομάδες φορέων σε ψηφιακό περιβάλλον με άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα, κατά τα

διεθνή πρότυπα.

Μπόνους παραγωγικότητας ή παύση

Πέραν του πλαισίου επιλογής, μπαίνουν και καινούργιοι όροι για τους επιλεγέντες διοικητές. Η θητεία τους αυξάνεται από τα τρία στα τέσσερα έτη. Με την ανάληψη των καθηκόντων τους θα υπογράφουν συμβόλαια απόδοσης που συνδέονται άμεσα με τα ετήσια σχέδια δράσης των υπουργείων. Θα αξιολογούνται δύο φορές, μια στο μέσον της θητείας και μία στο τέλος. Στην περίπτωση που οι τιθέμενοι στόχοι επιτυγχάνονται τότε θα προβλεφθεί η δυνατότητα καταβολής μπόνους παραγωγικότητας. Εάν όμως η απόδοση δεν είναι ικανοποιητική, ο αρμόδιος υπουργός εισηγείται την άμεση παύση του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα το νέο σύστημα αξιολόγησης των διοικήσεων θα προβλέπει:

— Ετήσια σχέδια δράσης για κάθε φορέα.

— Συμβόλαια απόδοσης.

— Αύξηση της θητείας των διοικήσεων από 3 σε 4 έτη.

Ετήσια αξιολόγηση των διοικήσεων, δυνατότητα ανταμοιβής (bonus παραγωγικότητας) ή άμεσης λήξης της θητείας τους.

www.aftodioikisi.gr

 

APXH