Connect with us

Νέες αλλαγές για να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των βεβαιώσεων ΤΑΠ

Ελλαδα

Νέες αλλαγές για να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των βεβαιώσεων ΤΑΠ

Με νομοσχέδιο προωθούνται νέες αλλαγές για μη ηλεκτροδοτούμενα και για μισθωμένα ακίνητα και το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).

Με το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό  του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» επέρχονται αλλαγές στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν με το ν. 5028/2023.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση απλουστεύεται περαιτέρω η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ούτως ώστε εάν πρόκειται για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, ο αιτών δεν απαιτείται να προσκομίζει βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ και την ημερομηνία διακοπής βεβαιώνει ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου που μισθωνόταν, προβλέπεται πλέον υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης από τους ιδιοκτήτες της δήλωσης λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Α.Α.Δ.Ε..

Στην περ. α. της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄62) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) στο τέταρτο εδάφιο τροποποιούνται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου,
β) προστίθενται νέο πέμπτο και έβδομο εδάφιο και η περ. α. διαμορφώνεται ως εξής:

«18.α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της.

Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.

Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνον

α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και

β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου. Η διακοπή ηλεκτροδότησης βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και η ημερομηνία διακοπής από τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση. Η βεβαίωση εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Για τα ηλεκτροδοτούμενα μισθωμένα ακίνητα, οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, εφόσον τους προσκομισθεί από τους ιδιοκτήτες αυτών η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

Αναλυτικά πρόκειται για μια σημαντική διάταξη καθώς λύνει σημαντικά προβλήματα που υπήρχαν για την βεβαίωση ΤΑΠ:

Στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, όπου η σύνδεση του ρεύματος είναι πάντοτε στο όνομα του αποχωρήσαντος ενοικιαστή, είναι δύσκολο αν όχι πρακτικά αδύνατο για τους ιδιοκτήτες να έχουν στη διάθεσή τους αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού, και μάλιστα και του αποδεικτικού εξόφλησής του και αυτό γιατί εως σήμερα οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος αρνούνταν να παραδώσουν αντίγραφο καθιστώντας δύσκολο να προχωρήσει η διαδικασία.
αυτού όταν το ακίνητο ήταν μισθωμένο.

Η ρύθμιση για να μην “μπλοκαριστούν” οι μεταβιβάσεις μισθωμένων ακινήτων από την παραπάνω αιτία, που πρότεινε η ΠΟΜΙΔΑ και μπαίνει στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ είναι:

-“Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ, εφόσον τους προσκομιστεί η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ”.

Στα μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα η υποχρέωση προσκόμισης “βεβαίωσης διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με ημερομηνία διακοπής” αποτελεί κραυγαλέα διατήρηση της γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας των ιδιοκτητών, να κλείσουν “ραντεβού” με τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ για να λάβουν τη σχετική βεβαίωση, τη στιγμή που σήμερα όλοι σχεδόν οι Δήμοι διαθέτουν άμεση διαδικτυακή πρόσβαση στα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ρύθμιση για να μην “μπλοκαριστούν” οι μεταβιβάσεις μισθωμένων ακινήτων από την παραπάνω αιτία, που πρότεινε η ΠΟΜΙΔΑ και μπαίνει στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ είναι:

“Η διακοπή ηλεκτροδότησης και ο χρόνος της βεβαιώνονται από τον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο παραλαβής της αίτησης έκδοσης του ΤΑΠ βάσει των στοιχείων της βάσης δεδομένων του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), στα οποία έχει άμεση πρόσβαση ο οικείος Δήμος”.

Αυτό συμβαίνει διότι είναι λογικό ο δήμος να έχει άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), οπότε παρέλκει η υποχρέωση του αιτούντος να προσκομίζει βεβαίωση διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου

www.dikaiologitika.gr

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH