Connect with us

«Σπάει τα κοντέρ» ο αριθμός των συνταξιούχων που δηλώνουν την εργασία τους

Ελλαδα

«Σπάει τα κοντέρ» ο αριθμός των συνταξιούχων που δηλώνουν την εργασία τους

«Σπάει όλα τα κοντέρ» ο αριθμός των συνταξιούχων που δηλώνουν πλέον ότι εργάζονται παράλληλα.

Σχεδόν 97.000 άτομα μπήκαν ως τώρα στην ειδική πλατφόρμα και δήλωσαν την εργασία τους, όταν το αντίστοιχο νούμερο για ολόκληρη την περασμένη χρονιά ήταν 35.000 συνταξιούχοι.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αυξήθηκαν σε ποσοστό 177% εισφέροντας ταυτόχρονα στον e-ΕΦΚΑ τεράστια έσοδα. Μετά την αλλαγή του καθεστώτος για την «ποινή» σε όσους εργάζονται παράλληλα, οι σχετικές δηλώσεις … πέφτουν «βροχή».

Κάτι βεβαίως που έχει την εξήγησή του, καθώς με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν πιθανά «βαριά» πρόστιμα και εξασφαλίζουν «μόνιμη» αύξηση στην σύνταξή τους, η οποία μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 300 ευρώ τον μήνα.

Για ποιο λόγο «φουσκώνει» η σύνταξη

Έτσι, με μια απλή δήλωση, όσοι συνταξιούχοι μπήκαν στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ και γνωστοποίησαν ότι παράλληλα εργάζονται, εξασφάλισαν και μεγαλύτερα ποσά συντάξεων. Εκείνοι που δηλώνουν στην ειδική πλατφόρμα την απασχόλησή τους λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους και όχι το 70% που ίσχυε μέχρι πρότινος, αν και από τον μισθό τους παρακρατείται πόρος 10%.

Προκειμένου λοιπόν να δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε πρώτη φάση να δηλώσουν στην πλατφόρμα τα προσωπικά τους στοιχεία, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.

Κατόπιν, ο ΕΦΚΑδιεξάγει διασταυρώσεις με την Εφορία και το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου να εξακριβωθεί το είδος της απασχόλησης (μισθωτή εργασία, αυτοαπασχόληση, ελεύθερο επάγγελμα), το ύψος της αμοιβής και ο φόρος που θα πρέπει να εισπραχθεί υπέρ του ΕΦΚΑ.

Τι έχει αλλάξει λοιπόν συγκεκριμένα για τους συνταξιούχους – εργαζόμενους με το νέο σύστημα; Με τον νόμο 5078/2023 καταργήθηκε η μείωση της σύνταξης κατά 30% που επιβαλλόταν σε συνταξιούχους οι οποίοι παράλληλα εργάζονταν και από την 1η Ιανουαρίου 2024 θεσπίστηκε η κράτηση 10% υπέρ ΕΦΚΑ.

Οι κρατήσεις που αντιστοιχούν στην απασχόληση για τον Ιανουάριο θα εισπραχθούν σε μία δόση, μετά τη δήλωση των συνταξιούχων.

Ποια είναι η διαδικασία για «ενισχυμένη» σύνταξη

Για το ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι οδηγίες εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ με την μορφή ερωτήσεων- απαντήσεων.

  1. Τι πρέπει να κάνει ο απασχολούμενος συνταξιούχος;

Ο απασχολούμενος συνταξιούχος θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην ιστοσελίδα του e- ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/dilosi-erg-synt.php). Η είσοδος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών taxisnet ή με τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Στην πλατφόρμα δηλώνεται τόσο η ανάληψη της απασχόλησης, όσο και η συνδρομή προϋποθέσεων για την εξαίρεση από την καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ ή και από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

  1. Ποιοι πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα;

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πρέπει να εισέλθουν:

(α) συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται οποτεδήποτε πριν την έναρξη ισχύος της απόφασης και συνεχίζουν απασχολούνται μέχρι σήμερα.

(β) συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται από 01.01.2024, ακόμη και εάν ήδη έχουν διακόψει την απασχόλησή τους

(γ) όσοι έχουν υποβάλλει ή υποβάλλουν εφεξής αίτηση συνταξιοδότησης και συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους

(δ) όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και αναλαμβάνουν εργασία μετά την υποβολή της αυτής.

Η υποχρέωση δήλωσης ισχύει για όλους τους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο), γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 (Α’ 164) και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν, ή του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210)), ενώ δεν ισχύει για συνταξιούχους λόγω θανάτου. Όσα πρόσωπα έχουν δηλώσει την έναρξη της απασχόλησής τους στο φορέα με άλλο τρόπο (π.χ. υποβολή χειρόγραφης αίτησης στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ) οφείλουν να επαναλάβουν τη σχετική δήλωση ψηφιακά στην πλατφόρμα.

  1. Ποια είναι η προθεσμία δήλωσης;

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης ή μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (για όσους
συνεχίζουν χωρίς διακοπή την απασχόλησή τους). Ειδικά για όσους ανέλαβαν υποχρεωτικώς υπακτέα απασχόληση πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ και συνεχίζουν να απασχολούνται μέχρι σήμερα ή ανέλαβαν υποχρεωτικώς υπακτέα απασχόληση από 01.01.2024 και διέκοψαν την απασχόλησή τους πριν την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ, έχουν κατ’ εξαίρεση προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ να δηλώσουν την απασχόλησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με τη διαδικασία αυτή προβαίνουν στη δήλωση και πρόσωπα που είχαν υποβάλλει χειρόγραφες δηλώσεις ανάληψης απασχόλησης στα τοπικά υποκαταστήματατουe-ΕΦΚΑ στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να απασχολούνται και μετά την 01.01.2024.

www.enikonomia.gr

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH