Connect with us

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Τέλος στην αγωνία που διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια

Ελλαδα

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Τέλος στην αγωνία που διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια

Τέλος στην αγωνία που διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια, σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που «έχασαν» τις ενισχύσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής ή έλαβαν μικρότερα ποσά και έχουν υποβάλει ένσταση, βάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά από πολλές παρατάσεις στην εξέταση των εντάσεων (και την πρόσληψη ιδιωτικής εταιρίας για την βοήθεια της αξιολόγησης) ετοιμάστηκε μια πρώτη λίστα δικαιούχων που θα πάρει εκ των υστέρων της κρατική ενίσχυση. Πρόκειται για ξεκάθαρες περιπτώσεις που δεν είχαν να κάνουν, τόσο, με το κριτήριο της απασχόληση που δημιούργησε τα περισσότερα τεχνικά προβλήματα κατά τον έλεγχο των ενστάσεων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μετασχηματισμών επιχειρήσεων, που άλλαξαν μορφή(εξαγορές συγχωνεύσεις) μέσα στην περίοδο που έκαναν ένταση, εξετάζεται ο αριθμός των εργαζόμενων. Συγκεκριμένα συγκρίνεται ο αριθμός των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την αρχική ημερομηνία με τον αριθμό των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την τελική ημερομηνία, σε απόλυτη τιμή. Μια διαδικασία χρονοβόρα δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις αμφισβητήσιμη ειδικά όταν διαφέρουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ με την Εργάνη και δεν υπάρχει σαφή εικόνα εάν υπάρχει έλλειμμα απασχόλησης (προσλήψεις μείον απολύσεις)΄.

Υπολογίζεται οτι αίτημα επανένταξης έχουν υποβάλει περίπου 17.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες και από τις μερί τωρα ενδείξεις φαίνεται ότι δικαιώνεται ο 1 στους…10! Οι πληρωμές αναμένονται προς τα τέλη Μάιου. Οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αιτήματα επανεξέτασης, θα ενημερωθούν ψηφιακά από την ΑΑΔΕ, μόνο στην περίπτωση που προκύπτει ποσό ενίσχυσης προς καταβολή.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν, μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβάλει, θα λάβουν την κρατική ενίσχυση που δικαιούνται και θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Με στόχο τη διασφάλιση ότι το Δημόσιο δεν θα χάσει τα «κουρεμένα» ποσά που καλούνται να επιστρέψουν οι λήπτες της επιστρεπτέας προκαταβολής, θεσμοθετηθεί συγκεκριμένη διαδικασία και για την είσπραξη από κληρονόμους! Από τη στιγμή λοιπόν που η οφειλή έχει βεβαιωθεί στην Εφορία, το χρέος κληρονομείται σε συνυπόχρεους ενώ αν η επιχείρηση εξαγοράστηκε ή συγχωνεύθηκε, το διάδοχο σχήμα φέρει και την ευθύνη της εξόφλησης του επιστρεπτέου τμήματος της ενίσχυση

Σύμφωνα με τη νομοθετικη ρύθμιση, ο ΑΦΜ φυσικού προσώπου που απεβίωσε, καθώς και νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που λύθηκε ή ολοκλήρωσε τις εργασίες της εκκαθάρισης ή διαγράφηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, χρησιμοποιείται:

Για τη βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ενίσχυσης υπό μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, που χορηγήθηκε,

Για τη βεβαίωση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της ενίσχυσης,

Για τη βεβαίωση των νόμιμων τόκων επί των ποσών, των χρηματικών κυρώσεων για τη μη τήρηση των όρων της ενίσχυσης που χορηγήθηκε καθώς και:

Για την είσπραξη του επιστρεπτέου ποσού.

Διευκρινίζεται συγκεκριμένα ότι για την καταβολή των οφειλών αυτών ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που τις οφείλει, τα πρόσωπα με ιδιότητες όπως: εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Πρόκειται ουσιαστικά για τα πρόσωπα τα οποία ευθύνονται και για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, ΦΠΑ και του ΕΝΦΙΑ που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ’ αυτών.

www.newmoney.gr

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH