Connect with us

Τράπεζες: Κεντρική στρατηγική στόχευση η επιστροφή στην εποχή των μερισμάτων

Ελλαδα

Τράπεζες: Κεντρική στρατηγική στόχευση η επιστροφή στην εποχή των μερισμάτων

Η βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων τους για την ενίσχυση της αποδοτικότητας σε επίπεδα που θα επιτρέψουν τη συστημική ανταμοιβή των μετόχων τους τα επόμενα χρόνια, συνιστά πλέον κεντρική στόχευση των τραπεζικών επιχειρησιακών σχεδιασμών.

Οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι μετά τον τελευταίο κύκλο μετασχηματισμού τους έχουν πετύχει ταυτόχρονα τη μείωση των δεικτών καθυστερήσεων σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά και την αύξηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας πάνω από τα ελάχιστα εποπτικά όρια.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμενο αποτελεί σήμερα η περαιτέρω βελτίωση των οργανικών επιδόσεων και των αποτελεσμάτων τους, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή στην εποχή των μερισμάτων.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο τρέχον υποστηρικτικό επιτοκιακό περιβάλλον βρίσκεται ήδη σε διψήφια επίπεδα, ωστόσο η ενίσχυσή του, προϋποθέτει την αποτελεσματική χρήση των κεφαλαιακών αποθεμάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Ενδεικτικό αυτής της στρατηγικής είναι το τριετίες σχέδιο της περιόδου 2023 – 2025 που παρουσίασε η Eurobank κατά τη χθεσινή δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της περυσινής χρήσης.

Ο στόχος

Στόχο του αποτελεί η απελευθέρωση κεφαλαίου από δραστηριότητες λιγότερο αποδοτικές και η εν συνεχεία επένδυσή του σε αγορές και τομείς με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα αποφάσισε την αποχώρηση από την αγορά της Σερβίας, ώστε να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες σε οικονομίες που εκτιμά ότι μπορούν να αποδώσουν περισσότερα. Εν προκειμένω με εξαγορές σε Βουλγαρία και Κύπρο.

Με τον τρόπο αυτό προβλέπει πως ο δείκτης αποδοτικότητας θα ενισχυθεί στο 12% – 13%, επιτρέποντας την ανταμοιβή των μετόχων μέσω της μερισματικής πολιτικής και της ενεργοποίησης προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων τίτλων που αυξάνουν τα κέρδη ανά μετοχή.

Αναγκαία συνθήκη φυσικά για την εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού αποτελεί η διατήρηση της κεφαλαιακής της ισχύς σε υψηλά επίπεδα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων, κατά τις επιταγές του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (SSM).

Για το λόγο αυτό είναι καθοριστικής σημασίας η αύξηση των σχετικών δεικτών με οργανικό κυρίως τρόπο.

Η διανομή των μερισμάτων

Όπως αποφασίστηκε από τη διοίκηση της Eurobank, για το 2023 το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για διανομή μερίσματος θα αξιοποιηθεί για την υποβολή προσφοράς εξαγοράς του 1,4% που διατηρεί το ΤΧΣ στην τράπεζα.

Από το επόμενο έτος και μετά, στοχεύει στη διανομή τουλάχιστον του 25% των ετήσιων κερδών, με τη μορφή μερίσματος ή και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με αναλυτές, η επιλογή αυτή αποτελεί μονόδρομο για όλους τους συστημικούς ομίλους, οι οποίοι καλούνται να διαφοροποιήσουν τις πηγές κερδοφορίας, που σήμερα σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από την ελληνική αγορά, μετά το μεγάλο κύκλο αποεπένδυσης από το εξωτερικό, όπως αυτός επιβλήθηκε από τον επόπτη σε συνέχεια της χρεοκοπίας του Δημοσίου.

Η Eurobank που αναμφίβολα προηγείται σε αυτό το πεδίο, στοχεύει στην ενίσχυση του ποσοστού των κερδών της από τις εκτός Ελλάδος δραστηριότητες, στα επίπεδα του 40% έως το 2025.

www.ot.gr

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH