Connect with us

Έρχονται τα πάνω-κάτω: Οριστικό τέλος για το Taxis της εφορίας

Ελλαδα

Έρχονται τα πάνω-κάτω: Οριστικό τέλος για το Taxis της εφορίας

Έρχεται το οριστικό τέλος για το γνωστό Taxis της εφορίας. Οι ειδήσεις για τον διάδοχό του κάνουν λόγο για ένα σύστημα με νέες τεράστιες δυνατότητες.

Τα πάνω κάτω θα έλθουν με το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας που δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αξίας 131,5 εκατ. ευρώ, και το οποίο θα αναπτυχθεί με τη βοήθεια τεχνικού συμβούλου που θα πληρωθεί για αυτή την υπηρεσία με 8 εκατ. ευρώ!

Το υφιστάμενο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) TAXIS λειτουργεί παραγωγικά για περισσότερο από δύο δεκαετίες, ενώ αντίστοιχα, τα ΟΠΣ TAXISnet & Elenxis λειτουργούν παραγωγικά περισσότερο από 12-15 χρόνια.

Τόσο τα προβλήματα όσο και οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα συστήματα αυτά αναλύθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο έργου τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο υλοποιήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως τα ετερογενή εργαλεία ανάπτυξης κάποια από τα οποία κρίνονται ως παρωχημένα και δυσχεραίνουν την υποστήριξη των συστημάτων στο μέλλον, τον αποσπασματικό ανασχεδιασμό του συστήματος στο παρελθόν λόγω αλλαγών του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, τις επερχόμενες οργανωτικές αλλαγές οι οποίες επιβάλλονται από τη γενικότερη τάση εκσυγχρονισμού των φορολογικών διοικήσεων ανεπτυγμένων χωρών κ.τ.λ., το Πληροφοριακό Σύστημα TAXIS κρίθηκε ως μη βιώσιμο.

Το νέο σύστημα

Επιπλέον, η αρχιτεκτονική του τρέχοντος συστήματος φορολογίας, η οποία διαμέσου των χρόνων έχει δεχτεί παρεμβάσεις (ενδεικτικά από αποκεντρωμένες βάσεις σε κεντρική) βασίζεται σε παλαιότερο μοντέλο εργασίας, αυτό της ημιαυτόνομης περιφερειακής φορολογικής υπηρεσίας, από το οποίο απουσιάζουν οι κεντρικές λειτουργίες εξυπηρέτησης (back office) και οι προσεγγίσεις ορθής διαχείρισης των ροών εργασίας.

Το νέο ΟΠΣ Φορολογίας θα συμβάλει στην εκπλήρωση μιας δέσμης στόχων όπως αυτοί αποτυπώνονται ενδεικτικά παρακάτω:

  • Τον επιχειρησιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ.
  • Την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους.
  • Τη μείωση των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και μη συμμόρφωσης και, σαν αποτέλεσμα, την βελτιστοποίηση της απόδοσης ως προς την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
  • Την βελτιστοποίηση υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών.
  • Την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία των στελεχών της Αρχής.

Στη βάση των ανωτέρω:

1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και μη, θα ψηφιοποιηθούν πλήρως και θα είναι διαθέσιμες «πρωτίστως ψηφιακά» μέσω ποικίλων μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης χωρίς τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, παρέχοντας στους πολίτες διαχείριση και από «άκρο σε άκρο» ενημέρωση της πορείας των υποθέσεων τους. Η πληροφορία θα περιλαμβάνει και τον ψηφιοποιημένο φάκελο του φορολογουμένου που σήμερα βρίσκεται σε έγχαρτη μορφή στα αρχεία των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

2. Η αρχή «μόνον άπαξ», στη βάση της οποίας οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εισάγουν μόνο μία φορά τις απαιτούμενες πληροφορίες στα πλαίσια των συναλλαγών τους με τη δημόσια διοίκηση., θα επεκταθεί, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των φυσικών και των νομικών προσώπων, καθώς και την περεταίρω ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για όλο το Δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις.

3. Θα ενισχυθεί η κατεύθυνση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα, όπως ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ταμειακών μηχανών, ERP επιχειρήσεων, τράπεζες, με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του εμπορίου και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

4. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης θα αξιοποιηθούν εργαλεία δημιουργίας προφίλ φορολογουμένων και υποθέσεων, μέθοδοι αποτίμησης κινδύνου, και ανάλυσης συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες.

5. Θα καταργηθεί η γεωγραφική διάσταση (χωρική αρμοδιότητα) παρέχοντας ευελιξία κατά την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Επίσης μέσω αναδιοργάνωσης, θα «κεντρικοποιηθούν» οι φορολογικές λειτουργίες στο σύνολό τους, ειδικότερα της λογιστικής και της είσπραξης οφειλών περιλαμβάνοντας αναθέσεις εργασιών σε επίπεδο υπαλλήλου και διαχειρίσεις ροών διαδικασιών με εποπτεία από «άκρο σε άκρο» των υποθέσεων.

6. Θα υποστηριχθεί με πληροφοριακές υποδομές η δημιουργία ελεγκτικών κέντρων σε γεωγραφικό-περιφερειακό επίπεδο. Θα αξιοποιηθούν μέθοδοι διαστρωμάτωσης κινδύνου, και αξιολόγησης υποθέσεων καθώς και μηχανισμοί υποδοχής καταγγελιών για φορολογικές παραβάσεις, και θα υποστηριχθεί ο επιτόπιος έλεγχος με πληροφοριακές υποδομές.

7. Σε επίπεδο δεδομένων, η ανάπτυξη μέσων και ικανότητας για τη βελτίωση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της ευχρηστίας τους με σκοπό την αξιοποίησης τους με εργαλεία αναλυτικής δεδομένων, από τη φορολογική διοίκηση, αποτελεί μονόδρομο.

APXH