Στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και της οικονομίας υδρογόνου που αναμένεται να αναπτυχθεί στην περιοχή, το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) και η Advent Technologies σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο “Engineering our Future: Developing Hydrogen Skills” την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου και Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 17:00 – 21:00 στο Αμφιθέατρο των εγκαταστάσεών του. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους κλάδους των μηχανικών με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευσή τους σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες υδρογόνου, που αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μελλοντική οικονομία της περιοχής.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά και αποκλειστικά με φυσική παρουσία.