Connect with us

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΔΕΥΑ Γρεβενών προς τη ΔΕΗ – Απάντηση σε δημοσίευμα

Γρεβενα

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΔΕΥΑ Γρεβενών προς τη ΔΕΗ – Απάντηση σε δημοσίευμα

Με αφορμή την ανάρτηση στην ιστοσελίδα GrevenaMedia.gr έχουμε να αναφέρουμε ότι ουδέποτε έγινε προσπάθεια να αποσιωπηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΥΑ Γρεβενών προς τη ΔΕΗ.

Σε απάντηση όμως προς αυτά που αναφέρει και προκειμένου να έχει ο καθένας από εμάς πλήρη εικόνα σχετικά με την καθαρή θέση της ΔΕΥΑ Γρεβενών έχουμε να αναφέρουμε τα κατωτέρω.

Αλήθεια αποτελεί το γεγονός ότι η ΔΕΥΑ Γρεβενών το χρονικό διάστημα 2014 – 2023 έχει αποπληρώσει 2.100.000,00 € σε δανειακές συμβάσεις παρελθόντων ετών, 2.000.000,00 € σε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εργολάβους μικρών και μεγάλων έργων που είχαν δημιουργηθεί πριν το 2010 ενώ παράλληλα με διακανονισμούς που υπέγραψε και τήρησε, πέτυχε το κούρεμα άλλων 600.000,00 € προς τους ίδιους οφειλέτες. Διεκδίκησε, κέρδισε και αποπλήρωσε 600.000,00 € από τόκους υπερημερίας ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εργολάβους εκτελεσμένων έργων πριν το 2010.  Πλήρωσε άδικα κατά την άποψη μας 473.000,00 € σε φορολογικά πρόστιμα που της επιβλήθηκαν μετά τους τακτικούς φορολογικούς ελέγχους εξαιτίας του οικονομικού σκανδάλου του διαστήματος 2006 – 2009 ενώ ταυτόχρονα κατόρθωσε να επιτύχει την διαγραφή άλλων 2.615.000,00 € με δικαστικούς αγώνες και με νομοθετικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις από τα ίδια πρόστιμα. Αποπλήρωσε εντός του 2020 – 2021 ποσό 400.000,00 € από ενοίκια του κτηρίου που στεγάζεται και αφορούσαν το χρονικό διάστημα 2004 – 2019. Τέλος στα ανωτέρω ποσά πρέπει να υπολογιστεί και η ζημία των 113.000,00 € που εκλάπησαν από τα γραφεία της υπηρεσίας στις αρχές του 2016 γιατί οι τραπεζικοί λογαριασμοί της επιχείρησης ήταν δεσμευμένοι. Αυτά τα χρήματα κρατούνταν με σκοπό την πληρωμή ποσού 100.000,00 € στη Δ.Ο.Υ. Δυτικής Μακεδονίας και την παραγραφή του φορολογικού προστίμου συνολικού ποσού 2.354.000,00 €.

Συνοψίζοντας λοιπόν κατά το χρονικό διάστημα 2014 – 2023 αποπλήρωσε από ιδία έσοδα 5.086.000,00 €, διεκδίκησε και εξασφάλισε την αποπληρωμή άλλων 600.000,00 € από ληξιπρόθεσμες οφειλές για τόκους υπερημερίας και διέγραψε – κούρεψε συνολικά 2.954.000,00 € προς το Ελληνικό Δημόσιο από το επιβληθέν πρόστιμο και προς τρίτους από ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Είναι όμως αλήθεια ότι το ίδιο χρονικό διάστημα αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ κατά 1.900.000,00 €, με αποτέλεσμα από το 1.000.000,00 € περίπου που ήταν στο τέλος του 2014 να κυμαίνεται στα 2.900.000,00 € σήμερα ενώ το ίδιο διάστημα πληρώθηκαν προς τη ΔΕΗ συνολικά για κόστος ενέργειας 2.200.000,00 €. Αυτή είναι σήμερα και η μοναδική ληξιπρόθεσμη οφειλή. Μία οφειλή που εν μέρει διογκώθηκε και από τη μεγάλη αύξηση στο κόστος της ενέργειας τα τελευταία 2 χρόνια και τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό μπορούν πολύ εύκολα να το καταλάβουν οι καταναλωτές μας από τις ίδιες αυξήσεις που βιώσανε στα τιμολόγια της ενέργειας τα δύο τελευταία χρόνια τα οποία σε πολλές χρονικές περιόδους τριπλασιάστηκαν και τετραπλασιάστηκαν από αυτά που ίσχυαν. Για αυτές τις αυξήσεις έγιναν μια σειρά από παραστάσεις από την ΕΔΕΥΑ προς τους αρμοδίους υπουργούς και την κυβέρνηση με σκοπό την επιδότηση των τιμολογίων ενέργειας των ΔΕΥΑ τα οποία σε αντίθεση με τα οικιακά εξακολουθούν να μην επιδοτούνται. Ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν και παλαιότερα για την μετατροπή των τιμολογίων ενέργειας των ΔΕΥΑ από αυτά της γενικής χρήσης στις ΕΕΛ και τα αντλιοστάσια στα τιμολόγια της Βιομηχανικής Κατανάλωσης χωρίς όμως αυτά να γίνουν αποδεκτά. Το κόστος ενέργειας λοιπόν και οι ανεξόφλητες οφειλές προς τις εταιρείες ενέργειας αφορά πάνω από το 60% των ΔΕΥΑ ανά την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να σταλούν σε αυτές αντίστοιχα εξώδικα.

Αλήθεια όμως είναι ότι όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα χωρίς την παραμικρή αύξηση στα τιμολόγια ύδρευσης αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Γρεβενών. Αντίθετα υπήρξαν μεγάλες μειώσεις, μείωση του κτηνοτροφικού τιμολογίου κατά 20% και κατάργηση του 80% στο τιμολόγιο της πόλης.

Αλήθεια είναι το γεγονός ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα η επιχείρηση εκτέλεσε και συνεχίζει να εκτελεί έργα που βελτιώνουν τις υποδομές της με αποτέλεσμα να έχει οφέλη τα επόμενα χρονικά διαστήματα από κόστος ενέργειας, διαρροών και συντηρήσεων.

Αλήθεια επίσης είναι το γεγονός ότι το ίδιο χρονικό διάστημα αυξήθηκαν οι οφειλές των καταναλωτών προς τη ΔΕΥΑ Γρεβενών κατά 2.000.000,00 € με αποτέλεσμα να κυμαίνονται σήμερα συνολικά στα 3.500.000,00 €. Η αύξηση αυτού του ποσού οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εξωγενείς παράγοντες που επηρέασαν εκ των πραγμάτων και τη ΔΕΥΑ Γρεβενών. Τέτοιοι παράγοντες αποτέλεσαν η οικονομική κρίση, τα capital control, η πανδημία του covid-19. Παράγοντες και συγκυρίες πίσω από τους οποίους πολλές φορές κρύβονται και τους εκμεταλλεύονται πολλοί κακοπληρωτές που εκ πεποιθήσεως «αρνούνται» να πληρώσουν τις οφειλές τους και τους οποίους θα μπορούσαμε αν το επέτρεπε η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων να τους δώσουμε στη δημοσιότητα.

Επειδή λοιπόν για όποιον ξέρει πολύ απλά μαθηματικά είναι πολύ εύκολο να καταλάβει αν η θέση, η μοίρα και η τύχη της επιχείρησης είναι στην ίδια ή καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν όταν την αναλάβαμε το 2014, μία θέση για την οποία δούλεψαν και εργάστηκαν όλοι όσοι συμμετείχαν τόσο στη διοίκηση όσο και στο υπαλληλικό προσωπικό.

Επειδή μπορούμε και κοιτάμε τους Γρεβενιώτες στα μάτια γιατί σεβαστήκαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τους κόπους τους και το υστέρημα τους.

Επειδή σε κάθε περίπτωση μέχρι της παράδοσης της διοίκησης της ΔΕΥΑ στη νέα Δημοτική Αρχή και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανεύρεση κεντρικής λύσης με όλες τις υπόλοιπες ΔΕΥΑ για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Επειδή δεν μάθαμε να μας κουνούν το δάχτυλο αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτό.

Αφήνουμε στην κρίση των δημοτών μας να βγάλουν τα συμπεράσματα τους σχετικά με το ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσπαθεί με κάθε τρόπο να την παραποιήσει και να αμαυρώσει κάθε προσπάθεια εξυγίανσης του πολιτικού, κοινωνικού και δημοτικού μας βίου.

 

Για τη ΔΕΥΑΓ

Τοτίδης Επαμεινώνδας

Γενικός Δ/ντης

 

APXH