Connect with us

Τέλος στις αποδείξεις – μαϊμού από 1η Νοεμβρίου

Ελλαδα

Τέλος στις αποδείξεις – μαϊμού από 1η Νοεμβρίου

Τέλος στις «μαϊμού» αποδείξεις βάζει από την 1η Νοεμβρίου η ΑΑΔΕ, καθώς, εν όψει της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, υποχρεώνει όλους τους εμπλεκόμενους όπως οι αποδείξεις στο εξής να έχουν QR CODE.

Με την κίνηση μάλιστα αυτή δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους φορολογούμενους να «τσεκάρουν» μέσω της εφαρμογής «Apodixi» εάν μια απόδειξη είναι γνήσια ή όχι, και αν είναι πλαστή να κάνουν καταγγελία στην ΑΑΔΕ. Για την επίτευξη μάλιστα του στόχου αυτού, το οικονομικό επιτελείο προωθεί νέες αλλαγές στο καθεστώς συλλογής αποδείξεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων, καθώς, όπως έχει αποδειχτεί, τα κίνητρα που είχαν θεσπιστεί για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων απέτυχαν.

Οι εν λόγω αλλαγές σχεδιάζεται να ισχύσουν από το 2024 και για τον λόγο αυτό ήδη στο τραπέζι των αρμοδίων παραγόντων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έχει μπει η επανεξέταση των νομοθετικών ρυθμίσεων που προβλέπουν την παροχή φορολογικών κινήτρων προς τα φυσικά πρόσωπα για τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων εξόφλησης λιανικών συναλλαγών.

Όπως διαπιστώθηκε στην πράξη, η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% των ηλεκτρονικά εξοφληθεισών δαπανών για την πληρωμή αμοιβών σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών μέχρι ποσού έκπτωσης 5.000 ευρώ απέτυχε να συμβάλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής που διαπράττεται μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από τις εν λόγω κατηγορίες επιτηδευματιών, αφού ελάχιστες αποδείξεις υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά πάντως ειδικότερα το νέο καθεστώς επιβολής QR CODE σε όλες τις αποδείξεις, αυτό προβλέπεται με χθεσινή απόφαση (υπ’ αριθμ. Α.1135/8.9.2023), με την οποία ουσιαστικά κλείνει το μοναδικό «παράθυρο» που υπήρχε και έδινε τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης χωρίς QR CODE.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που προβλέπονται για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι ιδιαίτερα αυστηρά αφού προβλέπονται τα εξής:

α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά το πέρας του οριζόμενου χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 15% επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.
Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

β) στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης διαπιστώνεται ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόμισε, ύστερα από πρόσκληση, ΦΗΜ και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι ΦΗΜ, επιβάλλεται αναλόγως το ανωτέρω επίσης πρόστιμο, εκτός εάν πριν από την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου έχει δηλωθεί απώλεια των ΦΗΜ.

γ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ

www.naftemporiki.gr

APXH