Connect with us

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Μεταρρυθμίζεται για να αυξηθούν οι ρυθμίσεις

Ελλαδα

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Μεταρρυθμίζεται για να αυξηθούν οι ρυθμίσεις

Προ των πυλών βρίσκονται σημαντικές αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών με στόχο την επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων τραπεζικών δανείων και οφειλών προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, έχει καταλήξει σε δύο τροποποιήσεις, που εκτιμάται ότι θα δώσουν ώθηση στις ρυθμίσεις.

Η πρώτη αφορά στα ενυπόθηκα δάνεια. Ειδικότερα, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του ποσού ανάκτησης από τη ρευστοποίηση των ενεχύρων που συνοδεύουν τα χρέη ενός οφειλέτη, προς την κατεύθυνση μείωσής του.

Με δεδομένο ότι η καθαρή παρούσα αξία των δόσεων μίας ρύθμισης δεν δύναται να υπολείπεται της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας ενός ακινήτου, αφαιρουμένων των εξόδων για τον πλειστηριασμό του, μία τέτοια παρέμβαση θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ευνοϊκότερων, άρα και πιο βιώσιμων ρυθμίσεων.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι οι προτάσεις αναδιάρθρωσης που θα παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος, θα γίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό αποδεικτές.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σχεδόν 1 στις 5 προτεινόμενες λύσεις απορρίφθηκαν από τους οφειλέτες, κατά βάση λόγω της αδυναμίας τους να την εξυπηρετήσουν.

Θέσπιση προκαταβολής

Η δεύτερη αλλαγή, την οποία ζήτησαν οι servicers από το υπουργείο Οικονομικών και σύμφωνα με πληροφορίες έγινε αποδεκτή, αφορά στην υποχρέωση του δανειολήπτη να καταβάλλει μία μικρή προκαταβολή πριν την ενεργοποίηση της λύσης αποπληρωμής που του προτείνεται.

Κι αυτό διότι έχει παρατηρηθεί πως ένα υψηλό ποσοστό όσων δέχονται μία ρύθμιση, δεν ξεκινά ποτέ την εξόφλησή της.

Οι εταιρείες διαχείρισης εκτιμούν ότι με την καταβολή έστω και ενός συμβολικού ποσού στην έναρξη της περιόδου εξόφλησης, θα μειωθούν αυτές οι περιπτώσεις.

Κατά τα άλλα, συνεχίστηκε με ικανοποιητικούς ρυθμούς και τον Ιούνιο η παραγωγή νέων ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού.

Μέχρι και το τέλος του α΄ εξαμήνου 2023 είχαν πραγματοποιηθεί 6.254 επιτυχείς αναδιαρθρώσεις, που αντιστοιχούν σε 2,33 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Μάλιστα, τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν 823 νέες ρυθμίσεις, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που αποτελεί νέο ρεκόρ από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου.

Για το σύνολο του 2023 ο κλάδος των servicers στοχεύει στην προώθηση ρυθμίσεων σε δάνεια, είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ή με απευθείας διαπραγματεύσεις με τους δανειολήπτες, ύψους 7 δισ. ευρώ.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αναμένει από την πλευρά της σε ένα βασικό σενάριο την αναδιάρθρωση οφειλών της τάξης των 1,4 δισ. ευρώ μέσα στους επόμενους 4 μήνες μέσω του εξωδικαστικού, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο ο πήχης ανεβαίνει στα 1,8 δισ. ευρώ.

Τα είδη των ρυθμίσεων

Σημειώνεται ότι με βάση τις αναδιαρθρώσεις που έχουν συμφωνηθεί έως σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός δανειοληπτών έχει πετύχει αξιοσημείωτο κούρεμα της αρχικής του οφειλής, η οποία φυσικά μπορεί να περιλαμβάνει και τόκους.

Ειδικότερα, η μέση διαγραφή για οφειλές προς το Δημόσιο φτάνει σε 18,3% και για χρέη προς τράπεζες το 26%.

Στην τελευταία περίπτωση δε, σχεδόν οι μισές ρυθμίσεις έγιναν με κούρεμα μεγαλύτερο του 30% και στο 15% με 50% ή περισσότερο.

Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην καταναλωτική πίστη (33,74%) και ακολουθούν τα επιχειρηματικά δάνεια (30,92%) και τα στεγαστικά (14%).

Ως προς τη μέση διάρκεια αποπληρωμής, φτάνει τα 17 χρόνια για οφειλές προς το Δημόσιο και τα 15 χρόνια στα τραπεζικά δάνεια.

Στα στεγαστικά δάνεια ανέρχεται σε 26 έτη, στα επιχειρηματικά σε 19 και στα καταναλωτικά σε 14 έτη.

www.ot.gr

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH