Connect with us

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Αίτημα παράτασης υποβολής των φακέλων Σχεδίων Βελτίωσης

Δυτ. Μακεδονια

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Αίτημα παράτασης υποβολής των φακέλων Σχεδίων Βελτίωσης

Με επιστολή που απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ζητά παράταση στο χρόνο υποβολής των φακέλων Σχεδίων Βελτίωσης.

Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν εδώ και δεκαετίες το κυριότερο πρόγραμμα ενίσχυσης επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον των αγροτών για συμμετοχή είναι ιδιαίτερα έντονο και στην τρέχουσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 με αριθμ. πρωτ. 534/13-03-2023.

Σύμφωνα με την παραπάνω Πρόσκληση, η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίστηκε από 15/03/2023 έως και 15/05/2023. Ωστόσο στη διαδικασία εκπόνησης των επιχειρηματικών σχεδίων, έχουν παρουσιαστεί προβλήματα με αποτέλεσμα ο μέχρι στιγμής βαθμός ετοιμότητας των προτάσεων να είναι περιορισμένος.

Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί είναι:

– Το περιορισμένο διαθέσιμο ύψος των πιστώσεων έχει αναγάγει την βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης ως το κυρίως ζητούμενο, ενώ οι ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης έχουν τεθεί σε δεύτερη μοίρα. Παράλληλα, τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι αρκετά πολύπλοκα με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική καθυστέρηση από τους αγρότες στην αποκρυστάλλωση του επενδυτικού τους σχεδίου.

– Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφικό εξοπλισμό και φυτείες απαιτούν πριν την υποβολή της πρότασης, την σύνταξη συμβολαίων, τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων, κάτι που όπως είναι αναμενόμενο, έχει σημαντικά αρνητική επίδραση στην ωρίμανση του επενδυτικού σχεδίου.

– Η εφαρμογή καταχώρησης στο ΠΣΚΕ οριστικοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες. Από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, γίνονταν μικρές αλλαγές στα απαιτούμενα πεδία, που επηρέαζαν όμως τις επενδυτικές προτάσεις, ενώ δεν ήταν διαθέσιμη η δυνατότητα ελέγχου και οριστικοποίησης των προτάσεων.

– Η Πρόσκληση εκδόθηκε μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου, γεγονός που έχει ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο διαθέσιμο χρόνο των αγροτών για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η παρατήρηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη πως η μέση αγροτική εκμετάλλευση της χώρας δεν έχει την απαραίτητη δομή και οργάνωση να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος.

– Οι προμηθευτές εξοπλισμού και μηχανημάτων δυσκολεύονται να διαχειριστούν το μεγάλο πλήθος ενδιαφερόμενων και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του προγράμματος σε επενδύσεις καινοτομίας και ανθεκτικότητας. Η συνέπεια  είναι ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στη παράδοση προσφορών και τεχνικών προδιαγραφών προς τους αγρότες και τους μελετητές τους.

– Το νομικό πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης έχει οριζόντια εφαρμογή σε όλη τη χώρα. Η αγροτική παραγωγή όμως έχει τεράστια παραλλακτικότητα σε επίπεδο χώρας, σε ότι αφορά τις καλλιέργειες/εκτροφές, τις καλλιεργητικές τεχνικές, τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων και τους τρόπους εμπορίας των προϊόντων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το νομικό πλαίσιο να μην μπορεί να καλύψει πλήρως όλες τις δυνατές περιπτώσεις και  να χρειάζεται σε πολλά σημεία του τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Τόσο η ΕΥΕ ΠΑΑ όσο και οι κατά τόπους ΔΑΟΚ που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της παροχής διευκρινίσεων, χρειάστηκαν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να ανταποκριθούν και να απαντήσουν τον πολύ μεγάλο όγκο των ερωτημάτων που προέκυψαν μετά την έκδοση της Πρόσκλησης.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνουμε ότι το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι εξαιρετικά μικρό. Προτείνουμε τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα, προκειμένου να γίνει δυνατή η προετοιμασία και η υποβολή ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με τιμή,
για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH