Connect with us

Voucher 1.000 ευρώ για εγκατάσταση οπτικών ινών σε πολυκατοικίες και μονοκατοικίες

Ελλαδα

Voucher 1.000 ευρώ για εγκατάσταση οπτικών ινών σε πολυκατοικίες και μονοκατοικίες

Επιδότηση ύψους έως και 1.000 ευρώ για να μετατρέψουν τα σπίτια τους σε «έξυπνα» θα μπορούν να λάβουν οι πολίτες το προσεχές διάστημα.

Πρόκειται για το πρόγραμμα Smart Readiness, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου σε περίπου 120.000 κτίρια θα εγκατασταθούν οπτικές ίνες. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο.
Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα «Smart Readiness», επιχορηγεί την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», αλλά και τη διασύνδεση του με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο) μέσω νέων «έξυπνων» μετρητών.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος προσδιορίζονται ως ακολούθως:

 1. Προώθηση της διείσδυσης ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων, τομέας στον οποίο η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.
 2. Προετοιμασία για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου) χωρίς την ανάγκη σημαντικών πρόσθετων εργασιών εκ μέρους των διαχειριστών δικτύων κοινής ωφέλειας.
 3. Προετοιμασία για την εγκατάσταση και επικοινωνία κατάλληλων αισθητήρων σχετικά με την ασφάλεια, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τη λήψη μετρήσεων που αφορούν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτιρίων (λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ανελκυστήρας).

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος, οι κατηγορίες επιλέξιμων εργασιών αφορούν στα ακόλουθα:

 1. Κατασκευή κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση BEP (Building Entry Point), ενός FB (Floor Box) ανά όροφο και της κάθετης καλωδίωσης που συνδέει το BEP με τα FBs, καθώς και τις σωληνώσεις που συνδέουν το BEP με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής ή πλησίον αυτού. Η κάθετη καλωδίωση οπτικών ινών θα πρέπει να υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας τουλάχιστον 1 Gbps χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργασιών.
 2. Διασύνδεση μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
 3. Διασύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου.
 4. Διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης.
 5. Διασύνδεση του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα.

Προκειμένου ένα κτίριο να λάβει χρηματοδότηση, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στην κατασκευή καλωδίωσης οπτικών ινών και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις υπόλοιπες εργασίες.

Οπτικές ίνες: Για ποια κτίρια ισχύει το μέτρο

Επιλέξιμα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης και δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση. Από τη δράση εξαιρούνται όλα τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι περιοχή παρέμβασης θεωρείται η περιοχή που περιλαμβάνει όλα τα κτίρια από τα οποία διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026 δίκτυο που αναπτύσσεται μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων επενδύσεων που μπορεί να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps.

Με voucher

Η ενίσχυση θα δίνεται μέσω επιταγών (vouchers), οι οποίες δεν θα εκδίδονται για τους δικαιούχους-πολίτες, αλλά για τα κτίρια, τα οποία θα εκπροσωπούνται από τους διαχειριστές τους, είτε δηλαδή από τους ιδιοκτήτες στην περίπτωση μονοκατοικιών είτε από τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών αν πρόκειται για πολυκατοικίες. Υπογραμμίζεται πάντως ότι στην περίπτωση των πολυκατοικιών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο πρόγραμμα δεν θα μπορεί να συμμετάσχει μόνο ένα διαμέρισμα.

Το συνολικό ποσό του voucher ανά κτίριο προκύπτει με βάση τις κατηγορίες των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και καθορίζεται όπως φαίνεται στον πίνακα.

Για παράδειγμα, πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων με πιλοτή, όπου θα τοποθετηθούν ένα BEP και τέσσερα FBs, και το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση του συνόλου των εργασιών, θα λάβει voucher ύψους 1.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, πολυκατοικία δύο ορόφων με πιλοτή, όπου θα τοποθετηθούν ένα BEP και δύο FBs, το συνολικό ποσό επιδότησης ανέρχεται στα 540 ευρώ.

Για μονοκατοικία δύο ορόφων, στην οποία θα τοποθετηθεί μόνο ένα BEP χωρίς FB, και το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση όλων των υπόλοιπων εργασιών, το voucher διαμορφώνεται στα 340 ευρώ.

Επιδότηση για οπτικές ίνες: Αναλυτικά η διαδικασία

Προκειμένου ένα κτίριο να ενταχθεί στη δράση Smart Readiness, ο διαχειριστής του θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 • Αρχικά ελέγχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος εάν το κτίριο βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης.
 • Εφόσον το κτίριο βρίσκεται εντός των περιοχών αυτών και είναι επιλέξιμο, ο διαχειριστής μπορεί να δει τους εγκαταστάτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκαταστατών του προγράμματος και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 • Ερχεται σε επικοινωνία με τον εγκαταστάτη, ο οποίος επισκέπτεται το κτίριο, προσδιορίζει ακριβώς τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και υποβάλλει την προσφορά του προς τον διαχειριστή.
 • Μετά την αποδοχή της προσφοράς εκ μέρους του διαχειριστή, ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης έκδοσης voucher στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας. Η τελευταία, αφού διενεργήσει έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και εφόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, δίνει την επιχορήγηση.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του κουπονιού. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο προμηθευτής εκδίδει το νόμιμο παραστατικό για τις υπηρεσίες του. Εφόσον το συνολικό κόστος εργασιών υπερβαίνει την αξία του κουπονιού, τότε η διαφορά καταβάλλεται από τον διαχειριστή απευθείας στον προμηθευτή.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό του Voucher καθορίζεται ως ακολούθως:

Α Κτίριο (εφόσον τοποθετηθεί BEP στο κτίριο) 200 ευρώ

Α Όροφος (εφόσον τοποθετηθεί FB στον όροφο) 140 ευρώ

Β Κτίριο 60 ευρώ

Γ Κτίριο 60 ευρώ

Δ Κτίριο 60 ευρώ

Ε Κτίριο 60 ευρώ

Η επιχορήγηση δίνεται μόνο μία φορά σε κάθε κτίριο. Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

www.aftodioikisi.gr

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH