Connect with us

Μέχρι τα 60.000 ευρώ φτάνει η επιδότηση για την αγορά τρακτέρ στον Αναπτυξιακό

Ελλαδα

Μέχρι τα 60.000 ευρώ φτάνει η επιδότηση για την αγορά τρακτέρ στον Αναπτυξιακό

Μέχρι τα 60.000 ευρώ  φτάνει η επιδότηση για  την αγορά τρακτέρ και  παρελκόμενων στον  Αναπτυξιακό νόμο

Συγκεκριµένα στο Άρθρο 6Α «Επιλέξιµες δαπάνες της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής» αναφέρεται ότι: « Στα επενδυτικά σχέδια του τοµέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόµενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλιεργητικών παρελκόµενων µηχανηµάτων κ.λπ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους των.». Με δεδοµένο ότι το ενισχυόµενο κόστος των επενδυτικών σχεδίων για τα φυσικά πρόσωπα αγρότες είναι 50.000-200.000 ευρώ, το κόστος για τα τρακτέρ και τα παρελκόµενα περιορίζεται στα 15.000 έως 60.000 ευρώ στο φάκελο. Η επιδότηση όπως αναφέρεται θα είναι 50% για όλες τις περιφέρειες (πλην νησιά του Αιγαίου που είναι 75% και Αττική στο 40%). Βέβαια το 50% θα το πάρουν «γεµάτο» µόνο όσοι κάνουν επενδύσεις στα ορεινά της χώρας. Οι υπόλοιποι θα λάβουν το 80% του 50%, δηλαδή ουσιαστικά η επιδότησή τους µειώνεται στο 40%.

Ο παραπάνω περιορισµός όσον αφορά τις επιλέξιµες δαπάνες των τρακτέρ ισχύει µόνο για τη φυτική παραγωγή και όχι για τους κτηνοτρόφους σύµφωνα µε την προκήρυξη. Ωστόσο οι κτηνοτρόφοι θα έχουν περιορισµό στις σταβλικές τους εγκαταστάσεις. Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 «Επιλέξιµες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων», οι δαπάνες για σταβλικές εγκαταστάσεις και γενικότερα κτιριακές υποδοµές σε κάθε κλάδο του πρωτογενούς τοµέα δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόµενων δαπανών. Ο συντελεστής αυτός διαµορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν σε θερµοκήπια.

Κατά τα λοιπά δεν φαίνεται να ισχύει κάποιος περιορισµός για νέες φυτεύσεις µονίµων καλλιεργειών, ενώ δεν ειναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά ζώων και η αγορά αγροτεµαχίων και οικοπέδων.

Υπενθυµίζεται πως η ηµεροµηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 03 Οκτωβρίου 2022 και η λήξη στις 30 ∆εκεµβρίου 2022. Η υποβολή των αιτήσεων πραγµατοποιείται µέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)

Ο συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα λοιπά 75.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.

www.agronews.gr

APXH