Connect with us

Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτών Μηχανημάτων Έργου

Γρεβενα

Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτών Μηχανημάτων Έργου

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών και λοιπών καταστροφών καθώς και για την αποκατάσταση ζημιών, προέβη στη σύσταση Μητρώου Εργοληπτών. Το Μητρώο απαρτίζουν ιδιώτες εργολήπτες που διαθέτουν τα κατάλληλα Μηχανήματα Έργου και το απαιτούμενο προσωπικό για την άμεση εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Για την ένταξή σας στο Μητρώο Εργοληπτών πρέπει να καταθέσετε αίτηση, σε κλειστό φάκελο, στο οικείο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Γρεβενών, με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα).

2.Υπευθυνη δήλωση του άρθρου 8.παρ.1 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2022-2023 και συγκεκριμένα έως 31-12-2023.

3.Υπευθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που μπορείτε να διαθέσετε για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους)

  1. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων έργων και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστή μηχανήματος έργου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και την ωριαία αποζημίωση των Μηχανημάτων Έργων μπορείτε να βρείτε στην με αρ. 1033/22 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:Ψ9ΞΟ7ΛΨ-590), καθώς και στα τηλέφωνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Γρεβενών         (2462 353 250 & 2462 353 252).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH