Connect with us

Πόρισμα-κόλαφος των ορκωτών λογιστών για την ΕΠΤΑΚ – Δαπάνες 466.000 ευρώ χωρίς εγκρίσεις….

Δυτ. Μακεδονια

Πόρισμα-κόλαφος των ορκωτών λογιστών για την ΕΠΤΑΚ – Δαπάνες 466.000 ευρώ χωρίς εγκρίσεις….

Πόρισμα-κόλαφος των ορκωτών λογιστών για την ΕΠΤΑΚ – Δαπάνες 466.000 ευρώ χωρίς εγκρίσεις, μη απόδοση παρακρατήσεων, χρέη στον ΕΦΚΑ, αμοιβές σε εργαζομένους χωρίς συμβάσεις

Ορκωτοί λογιστές έλεγξαν την Εταιρεία Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κοζάνης (ΕΠΤΑΚ) για τις χρήσεις 2015-2019. Το πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται  ξεκάθαρα σε αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου στις πληρωμές, την καθυστέρηση στην ενημέρωση των βιβλίων, τη μη σύνταξη και έγκριση οικονομικών καταστάσεων, προϋπολογισμών και απολογισμών της εταιρίας για τις χρήσεις 2015 έως και 2019, τη μη υποβολή δηλώσεων προς το ελληνικό δημόσιο και μη απόδοση σημαντικών ποσών παρακρατημένων φόρων και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.

1.174 .000 ευρώ ήταν τα έσοδα της επιχείρησης εκ των οποίων 1.149.000 ευρώ ήταν επιδότηση από τον τοπικό πόρο . 1.327.000 ήταν τα έξοδα της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας τα τέσσερα αυτά χρόνια.

-Καταχωρήθηκαν δαπάνες 466.648 ευρώ χωρίς εγκρίσεις από τη διοίκηση της εταιρείας για την πραγματοποίησή τους. Από αυτές 160.000 ευρώ είναι δαπάνες μισθοδοσίας και 303.000 διάφορα έξοδα.

-Για συνολικές δαπάνες ύψους 143.000 ευρώ που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση για πληρωμή και έχουν εισπραχθεί τα αντίστοιχα ποσά για την πληρωμή τους από επιχορηγήσεις, δεν έχουν εξοφληθεί όμως οι προμηθευτές.

-Δεν καταχωρήθηκαν δαπάνες 39.000 ευρώ που είχαν εγκριθεί και πληρωθεί.

Αμοιβές  475.000 ευρώ για γραμματειακή, διοικητική, δημοσιογραφική και ερευνητική υποστήριξη της εταιρείας καταχωρήθηκαν μεν στα βιβλία, αλλά δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις του νόμου με αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης έργου. Τα ποσά που καταχωρήθηκαν είναι κατά 86.000 ευρώ μεγαλύτερα από αυτά που εγκρίθηκαν από την διοίκηση της ΕΠΤΑΚ. Επίσης τα ποσά που δηλώθηκαν διαφέρουν σε περιπτώσεις με αυτά που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Το 2019 υπάρχει διαφορά 71.000 ευρώ σε αυτά που δηλώθηκαν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις σε σχέση με αυτά που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Το 2018 πληρώθηκαν από το λογαριασμό όψεως της ΕΠΤΑΚ 105.000 ευρώ σε οκτώ άτομα χωρίς να εκδοθούν αποδείξεις. Αυτές κόπηκαν τον επόμενο χρόνο από τους επτά μόνο εργαζόμενους και ήταν αξίας 82.800 ευρώ που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2019.

-Πληρώθηκαν άλλες δαπάνες που δεν έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση και χωρίς πολλές φορές   τα παραστατικά δαπανών να έχουν καταχωρηθεί στις  καρτέλες  προμηθευτών  με αποτέλεσμα να παραμένουν οφειλόμενες εγκεκριμένες  δαπάνες.

Τα υπόλοιπα προμηθευτών ανέρχονται στο ποσό των 235.000 ευρώ. Από αυτό τα 200.000 ευρώ αφορούν καταβολές σε προμηθευτές χωρίς καταχωρημένα παραστατικά δαπάνης. Μάλιστα προτείνεται η επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις παρακαρατούμενων φόρων για ποσά 95.000 ευρώ ενώ η ΕΠΤΑΚ εισέπραττε τα αντίστοιχα ακαθάριστα ποσά.

Οι υποχρεώσεις στον ΕΦΚΑ είναι σύμφωνα με τα βιβλία 24.000 ευρώ και σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ 51.000 ευρώ.

-Οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές στα βιβλία της εταιρείας είναι 281.000 ευρώ ενώ οι ανεξόφλητες οφειλές που έχουν εγκριθεί  από το Δ.Σ. ανέρχονται σε 137.0000.

-Σε περιπτώσεις πληρωμών με επιταγές και μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ δεν αναγράφονταν τα ονόματα, σε αντίθεση με το 89% των πληρωμών από λογαριασμό όψεως τραπέζης που αναγράφονταν κανονικά.

-Προέκυψε ότι δεν είχαν υλοποιηθεί από τη διοίκηση τη ΕΠΤΑΚ συστήματα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου για εντοπισμό λογιστικών σφαλμάτων και απάτης με συνέπεια τη μη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

Το ερώτημα που γεννιέται είναι ένα. Μετά από αυτό το πόρισμα τι προτίθεται να κάνει η νυν διοίκηση της ΕΠΤΑΚ;

 

ΕΠΤΑΚ: Πληρωμές 178.000 ευρώ χωρίς παραστατικά σε 43 προμηθευτές, 37 προμηθευτές φαίνονται εξοφλημένοι, αλλά τα χρήματά τους πήγαν σε τρίτους

141.000 ευρώ οφειλές στη ΔΟΥ – Πληρωμές σε προμηθευτές με μετρητά είτε από τον όψεως της ΕΠΤΑΚ είτε με επιταγές του λογιστή!

Στον απολογισμό της ΕΠΤΑΚ του 2022 προχώρησε η Κατερίνα Δαδαμόνια, αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κοζάνης εξηγώντας ότι είχαν  μπλοκάρει οι λογαριασμοί λόγω οφειλών στη ΔΟΥ και τον ΕΦΚΑ και ήταν αδύνατον να πληρωθούν οι προμηθευτές . Όλα αυτά πλέον ρυθμίστηκαν. 95.000 ευρώ δεν είχαν υποβληθεί στη ΔΟΥ από δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων ενώ η ΕΠΤΑΚ είχε εισπράξει τα ποσά από τους δικαιούχους σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών .Έγινε η σύνταξη υποβολής δηώσεων 2015-2019 και προέκυψε οφειλή 128.000 ευρώ, η οποία  ρυθμίστηκε σε 24 δόσεις Ακολούθησε έλεγχος σχετικά με παρακρατούμενους φόρους και προέκυψαν επιπλέον οφειλές13.000 ευρώ, 141.000 συνολικά στη ΔΟΥ. Στον ΕΦΚΑ οι οφειλές  ήταν 27.000 ευρώ, αποπληρώθηκαν  εντελώς, εκκρεμούν δηλώσεις ΑΠΔ που δεν είχαν υποβληθεί. Γράφτηκε στο  ΓΕΜΗ και υπογράφτηκαν οικονομικές  καταστάσεις, κάτι που επίσης δεν είχε συμβεί για πέντε ολόκληρα χρόνια.

Ζητήθηκαν όλα τα τιμολόγια προμηθευτών από 2015-2019. Από τους 116 προμηθευτές ανταποκρίθηκαν οι 60και ακολούθησε   διασταύρωση στοιχείων .37 τιμολόγια είναι πιστοποιημένα, εμφανίζονται εκταμιευμένα από τον Τοπικό Πόρο αλλά δεν πληρώθηκαν και υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο. “Οι συγκεκριμένοι προμηθευτές έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. να πληρωθούν, αλλά δεν έχουν πληρωθεί και με τις επιταγές που έπαιρναν πληρώνονταν άλλοι προμηθευτές” σημείωσε η ορκωτή λογίστρια.

Και συνέχισε: “Αναφέρω μια περίπτωση το 2018 που  πληρώθηκαν μέσω όψεως ποσά 105.000 ευρώ χωρίς αποδείξεις, ενώ η διοίκηση είχε εγκρίνει  να πληρωθούν άλλοι. Και έφεραν αποδείξεις την επόμενη χρονιά, 82.000 ευρώ. Υπάρχουν ποσά χωρίς ονόματα πληρωμής και η τράπεζα δεν απάντησε ποιος ήταν ο προμηθευτής. “Από τον έλεγχο προκύπτουν σοβαρές αδυναμίες σοβαρού ελέγχου σε όλο το δίκτυο των πληρωμών, υπήρχε καθυστέρηση στην ενημέρωση των βιβλίων. Βρέθηκα και κλασέρ με παραστατικά 40.000 ευρώ που δεν έχουν περάσει στα βιβλία, οι προμηθευτές φαίνονται με χρεωστικό υπόλοιπο. Δεν βρέθηκαν βρέθηκαν οικονομικές καταστάσεις, προϋπολογισμοί, απολογισμοί από το 2014-2019, δεν είχαν γίνει δηλώσεις εισοδήματος, φόρου μισθωτών υπηρεσιών, υπήρχαν καθυστερημένοι φόροι”.

“Από τον έλεγχο φαίνονται πληρωμές χωρίς  αποδείξεις στα βιβλία”, ανέφερε η ορκωτή λογίστρια. “Δεν υπάρχει  ένταλμα πληρωμής, δεν υπήρχε διαδικασία. Οι πληρωμές στους προμηθευτές γίνονταν με μετρητά είτε απευθείας είτε στον όψεως είτε με επιταγές του λογιστή που πλήρωνε τους  προμηθευτές”  

Ο κ. Πάπιστας, λογιστής  ανέφερε ότι οι προμηθευτές με υπόλοιπο είναι 185, με πιστωτικό υπόλοιπο 296.000 και 43 βρέθηκαν που είχαν πάρει χρήματα 178.000 ευρώ χωρίς να έχουν παραστατικά. Ανταποκρίθηκαν 63 προμηθευτές και υπάρχει συμφωνία με 37 και ετοιμάζεται λίστα προς πληρωμή. “Υπάρχουν πληρωμές χωρίς παραστατικά” σημείωσε.

Βάλαμε 300.000 ευρώ για να εξοφληθούν χρέη και προμηθευτές, κάτι που δεν κατέστη δυνατό για αυτό και παραμένουν διαθέσιμα στον τοπικό πόρο υπογράμμισε η κα Δαδαμόγια. “Το πόρισμα των ορκωτών έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα”.

Για τους εργαζόμενους 

Η αγωγή δυο εργαζομένων απορρίφθηκε, γιατί κρίθηκε ότι δεν συνδέονταν με σχέση εργασίας εξαρτημένου χρόνου. Ο δικηγόρος Γιάννης Παπακωνσταντίνου εξήγησε ότι εμφανίζονταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αλλά δεν πληρούσαν προδιαγραφές μέσω πρόσληψης ΑΣΕΠ. Άρα δεν υπήρχαν  γνήσιες και νόμιμες συμβάσεις έργου. Οι υπόλοιποι  εργαζόμενοι θα πρέπει να καταφύγουν σε διαδικασίες  αδικαιολόγητου πλουτισμού. Προμήθειες πάνω από 2.500 ευρώ πρέπει να είναι έγγραφες και μπορούν να καταβληθούν τα χρήματα αν είναι πραγματικές.

Ιωάννα Παπαδημητρίου (Prlogos.gr)

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH