Connect with us

Τρία έργα καινοτομίας περιλαμβάνει το δεκαετές του ΔΕΣΦΑ – Η συμμετοχή του Διαχειριστή στη Κοιλάδα Υδρογόνου ​​​​​​​στη Δυτική Μακεδονία

Δυτ. Μακεδονια

Τρία έργα καινοτομίας περιλαμβάνει το δεκαετές του ΔΕΣΦΑ – Η συμμετοχή του Διαχειριστή στη Κοιλάδα Υδρογόνου ​​​​​​​στη Δυτική Μακεδονία

Τρία έργα καινοτομίας σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση και την απανθρακοποίηση περιλαμβάνει το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για το διάστημα 2023-2032 του ΔΕΣΦΑ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Και τα  τρία έργα που συνθέτουν την εν λόγω κατηγορία στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελούν νέα έργα για τον Διαχειριστή, ενώ και για τις τρείς περιπτώσεις προβλέπεται ένταξη στην 3ετή Περίοδο Ανάπτυξης.

Τα έργα είναι τα εξής:

Εγκατάσταση Συστήματος Επανασυμπίεσης εκπομπών μεθανίου από διεργασίες στους Σταθμούς Συμπίεσης

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 7,50 εκατ. ευρώ και βρίσκεται υπό ωρίμανση.

Το έργο συνίσταται στην εγκατάσταση συστήματος επανασυμπίεσης εκπομπών μεθανίου από διεργασίες στους Σταθμούς Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας, Booster στην Ν. Μεσήμβρια και Αμπελιάς με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών εκπομπών μεθανίου. Ειδικότερα, το Process & Dry Seal Recompression System είναι μια συνδυασμένη λύση για τη δέσμευση του διαφυγόντος μεθανίου από τον κύριο αεραγωγό στεγανοποίησης και του αερίου από τον αεραγωγό διεργασίας μεταξύ των βαλβίδων αναρρόφησης και εκκένωσης του συμπιεστή.

Το μέγεθος του συστήματος επανασυμπίεσης βασίζεται στον όγκο και τον ρυθμό ροής του αερίου διεργασίας μέσω του συμπιεστή αερίου και δεν είναι συνάρτηση του χρόνου δέσμευσης και επανασυμπίεσης του αερίου διεργασίας. Το αντικείμενο εργασιών για το έργο αποτελείται από τον βασικό σχεδιασμό του συστήματος, την προμήθεια του βασικού εξοπλισμού και τον προγραμματισμό του συστήματος.

Σύνδεση ΕΣΜΦΑ με τη Κοιλάδα Πράσινου Η2 στη Δυτική Μακεδονία

Το δεύτερο έργο καινοτομίας αφορά στην σύνδεση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με τη Κοιλάδα Πράσινου Υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία. Αντίστοιχα και στην περίπτωση αυτή, ο προϋπολογισμός του έργου προσδιορίζεται στα 7,50 εκατ. ευρώ ενώ και αυτό βρίσκεται υπό ωρίμανση.

Ο ΔΕΣΦΑ μαζί με το ΕΚΕΤΑ και άλλες καταξιωμένες εταιρείες από όλη την Ευρώπη συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Δυτική Μακεδονία Πράσινες Κοιλάδες Παραγωγής Υδρογόνου (WEMAGH2)».

Το Έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία της πρώτης Κοιλάδας Υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία, την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που βρίσκεται στην παλιά βιομηχανική περιοχή ΑΕΒΑΛ, κοντά στην πόλη της Πτολεμαΐδας ως μέρος του H2 Innovation Hub.

Το WEMAGH2 στοχεύει στην επίδειξη υψηλής απόδοσης αλκαλικής ηλεκτρολυτικής κυψέλης με απόδοση συστήματος που αναφέρει τιμή χαμηλότερη από 4,8 kWh / Nm3 και χωρητικότητα 5 MW για αποθήκευση άνω των 500 τόνων πράσινου H2 ετησίως. Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα βελτιώνει τις συνολικές συνέργειες και διευκολύνει την σύζευξη τομέων αξιοποιώντας την εξαιρετικά αποδοτική παραγωγή πράσινου υδρογόνου και την τελική χρήση του στην εφαρμογή κυψελών καυσίμου που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία και με την άμεση έγχυσή του στο δίκτυο φυσικού αερίου που εξυπηρετεί τόσο τον οικιακό όσο και τον βιομηχανικό τομέα που διαχειρίζεται ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Η συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ προϋποθέτει την κατασκευή του δικτύου αερίου που συνδέει απευθείας τις Κοιλάδες με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου καθώς και πιθανό Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό.

Πιλοτικό έργο Πυρόλυσης

Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε ειδικό εξοπλισμό με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ ενώ, αντίστοιχα, με τα δύο προηγούμενα βρίσκεται και αυτό υπό ωρίμανση, ως προς την φάση υλοποίησης του.

Η συνεχής προσπάθεια του ΔΕΣΦΑ για την περιβαλλοντική βελτίωση των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνει την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εννοιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλότερου άνθρακα. Το υδρογόνο αναμένεται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στο νέο σύστημα παραγωγής ενέργειας.

Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφική αξιολόγηση έρευνας και ανάπτυξης, η πυρόλυση φυσικού αερίου είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογική λύση χωρίς CO2 για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, η οποία αναμένεται να είναι οικονομικά ανταγωνιστική στο μέλλον, σε σύγκριση με τη διαδικασία της πράσινης ηλεκτρόλυσης. Η έρευνα για την πυρόλυση φυσικού αερίου επικεντρώνεται κυρίως στην ενεργειακή απόδοση της διεργασίας και στην οικονομική ανταγωνιστική αύξηση, καθώς και στην υψηλής ποιότητας μαζική παραγωγή υδρογόνου και αιθάλης.

Ο ΔΕΣΦΑ επικεντρώνεται στην αξιοποίηση μιας τέτοιας τεχνολογικής ιδέας διερευνώντας την περίπτωση κατασκευής και λειτουργίας μιας πιλοτικής μονάδας ρευστοποιημένης κλίνης πυρόλυσης (FBR) χρησιμοποιώντας σχεδόν ατμοσφαιρικούς καταλύτες (TRL4). Θα διερευνηθούν οι τύποι καταλύτη και απενεργοποίησης και πιθανής αναγέννησης, καθώς και η αποδοτικότητα και η ποιότητα της παραγωγής υδρογόνου. Θα διερευνηθούν επίσης οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας για μέγιστη απόδοση και σωστή κινητική αντίδρασης.

Τα προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της πιλοτικής μονάδας περιλαμβάνουν πίεση λειτουργίας σχεδιασμού 1,5 bar, εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 600 έως 1200oC, είσοδο καυσίμου έως 3 m3 /h (25oC, 1,5 bar) και απαίτηση θερμότητας περίπου 10 kW.

energypress.gr

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH