Connect with us

1.273 Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις εγκρίνονται για χρηματοδότηση στη Δράση «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία» του Ε.Π.”Δυτική Μακεδονία” ΕΣΠΑ 2014-2020

Δυτ. Μακεδονια

1.273 Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις εγκρίνονται για χρηματοδότηση στη Δράση «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία» του Ε.Π.”Δυτική Μακεδονία” ΕΣΠΑ 2014-2020

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε την Τρίτη 11-1-2022 η απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη, με την οποία εγκρίθηκε η επιχορήγηση 1273 Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων με δημόσια δαπάνη 2.224.758,09€, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παράλληλα, με άλλη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 12-1-2022, διακόσιες ογδόντα μία (281) αιτήσεις χρηματοδότησης (πράξεων), απορρίφθηκαν διότι, είτε δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις ή/και είχαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβληθούν με την αίτηση χρηματοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι, η συγκεκριμένη Δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και καλύπτει για έξοδα κάτω των 10.000€, στα ποσά επί των οποίων υπολογίστηκε το ποσοστό του 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, με επιχορήγηση ποσού από 1.000 € (κατ’ ελάχιστο) έως 1.800 € (μέγιστο). Στα ποσά εξόδων επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό του 50% συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υλικών, ενοικίων, παροχών σε εργαζόμενους.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ως αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικά ενημερωτική επιστολή σε όλους τους ενδιαφερόμενους (ενταγμένους Δικαιούχους και απορριφθέντες).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, προς την ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ/τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ (www.pepdym.gr).

Δείτε τις αποφάσεις ένταξης και απόρριψης εδώ.

Continue Reading
You may also like...
APXH