Connect with us

Γιώργος Αμανατίδης: «Έμπρακτη στήριξη των κτηνοτρόφων από την Κυβέρνηση»

Δυτ. Μακεδονια

Γιώργος Αμανατίδης: «Έμπρακτη στήριξη των κτηνοτρόφων από την Κυβέρνηση»

Με το προεκλογικό της πρόγραμμα και πριν ακόμα αναλάβει την ευθύνη Διακυβέρνησης της χώρας, η ΝΔ ενημέρωνε τους πολίτες για την μεταρρυθμιστική πορεία που θα ακολουθήσει με στόχο την επίτευξη βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης για όλους.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) προχώρησε, με την ψήφιση του Ν. 4859/2021, στη θέσπιση μέτρων διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Μέτρα που ήταν αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργείς που παρουσιάστηκαν από την εφαρμογή του Ν. 4056/2012 και να απλοποιηθεί η ίδρυση και η λειτουργία τους.

Ειδικότερα:

  1. Απλοποιείται και διευκολύνεται η διαδικασία αδειοδότησης

Παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με πρόχειρα καταλύματα που περιλαμβάνουν πάνελ πολυουρεθάνης ή μπετόν, εφόσον δεν αφορούν στο δομικό σκελετό της εγκατάστασης.

Οι αποθήκες και οι χώροι στέγασης των εργατών γης εξαιρούνται από τον λειτουργικό χώρο και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την μέτρηση των αποστάσεων.

  1. Μειώνεται μέχρι και 50% η ελάχιστη απόσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από χώρους ή δραστηριότητες που απαιτούν προστασία όπως δρόμοι, λίμνες, οικισμοί κλπ, εφόσον αυτές βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα της ηπειρωτικής χώρας.
  2. Καταργείται μέρος των δικαιολογητικών ίδρυσης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (κατάργηση βεβαίωσης απαλλαγής από οικοδομική άδεια στα πρόχειρα καταλύματα και κατάργηση της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000).
  3. Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές, θέτοντας ως προαπαιτούμενο τη μη αύξηση του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων, την αλλαγή της σύνθεσης του ζωικού κεφαλαίου και την επέκταση των εγκαταστάσεων. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2022 η δυνατότητα των κτηνοτρόφων να αιτηθούν τη διατήρηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μέσα η κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
  4. Παρατείνεται το χρονικό διάστημα της αναστολής κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής κτηνοτροφικής εγκατάστασης από 2 μήνες σε 9, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 3 μήνες, αντί 1 που ισχύει σήμερα. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
  5. Μειώνεται το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης σε 5%, από 20% που ισχύει σήμερα, στον ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής εγκατάστασης που νομιμοποιεί τις σχετικές αυθαίρετες κατασκευές.

Με τον ίδιο νόμο (ν.4859/2021):

  1. παρατείνεται μέχρι 31/12/2021 η δυνατότητα του ΕΛΓΑ να χορηγεί στους δικαιούχους αποζημίωση μέχρι 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης
  2. παρατείνεται μέχρι 31/01/2022 από 31/12/2021 ο χρόνος ολοκλήρωσης της διεκπεραίωσης δηλώσεων ζημίας – αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων.
  3. παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (31/12/2021) και για 2 ακόμα χρόνια (μέχρι την 31/12/2023) η προθεσμία για την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών της χώρας.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ αν και κλήθηκε να διαχειριστεί μια απρόσμενη, πολυδιάστατη και πρωτόγνωρη κρίση, δεν έπαψε στιγμή να προωθεί και να στηρίζει όλα όσα είχε δεσμευθεί να υλοποιήσει.

Στόχος και προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η «βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη για όλους, χωρίς διακρίσεις και με μοναδικό γνώμονα την αύξηση της ευημερίας των πολιτών».

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης-ΝΔ

Continue Reading
You may also like...

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH