Connect with us

Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Κοζάνης: Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων του προγράμματος LEADER για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα της ΑΝΚΟ

Δυτ. Μακεδονια

Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Κοζάνης: Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων του προγράμματος LEADER για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα της ΑΝΚΟ

 Ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα της ΑΝΚΟ 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, του τρέχοντος Προγράμματος CLLD/LEADER για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών, ανακοινώθηκαν από την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ ΑΟΤΑ στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους. 

Υποβλήθηκαν συνολικά 25 αιτήσεις στήριξης με συνολική αιτούμενη Δ. Δαπάνη 3.642.436,34€, ενώ η Δ. Δαπάνη της πρόσκλησης ήταν : 1.500.000,00 €. 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 

 Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν την δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της έγγραφης ενημέρωσής τους. 

Επισυνάπτεται ο προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Κατάταξης, η οριστικοποίηση του οποίου θα προκύψει μετά από την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής κατάταξης των αιτήσεων στήριξης, τη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων της προκήρυξης και την αξιοποίηση πρόσθετων πόρων από υπερδέσμευση για την οποία ήδη έχει υποβληθεί αίτημα από την ΑΝΚΟ στο ΥΠΑΑΤ. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και την διαδικασία ενστάσεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.ankoleader.gr 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_2ης ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ – ΕΔΠ 30-1-2024

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH