Connect with us

Συνεδρίαση  της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Δια Ζώσης την Τετάρτη 31/01/2024 και ώρα 11:00

Δυτ. Μακεδονια

Συνεδρίαση  της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Δια Ζώσης την Τετάρτη 31/01/2024 και ώρα 11:00

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Δια Ζώσης

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

 

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 31/01/2024 και ώρα 11:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο, για το έργο: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
 3. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙ»
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙ»
 5. Έγκριση συζήτησης και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης στην συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β΄, για θέματα προκαταβολής έγκαιρης παράδοσης του Τμήματος Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων
 6. Έγκριση Δαπάνης για καθιερωμένη εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας των υπαλλήλων της Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση μερικής τροποποίησης σύμβασης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών σχολ.έτους 2022-2023 , για τη σχολική περίοδο 2023-2024
 8. Έγκριση αποδοχής δικαστικής απόφασης
 9. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων Δημοσίων Σχέσεων Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών
 10. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, προϋπολογισμού 560.000 ευρώ με φ.π.α, στην Πρόσκληση με Κωδικό: Π86-16 (Α/Α ΟΠΣ : 6898 – ΑΔΑ:67ΖΤ46ΜΤΛ6-8ΒΛ – Έκδοση: 4/0) της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή προτάσεων στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού», του άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων»
 11. Καθορισμός αριθμού σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης(Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  για πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με ΑΦΜ(997769589) για το έτος 2024
 12. Έγκριση του 1ου πρακτικού  της δημοπρασίας για την  «Προμήθεια Ανταλλακτικών & Υπηρεσιών Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων  Έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε Καστοριάς»
 13. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικού δρομολογίου 308,00 € στην ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2023-2024
 14. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 15. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 18. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 3, Επ.Ο. 42 και Επ.Ο. 43»
 19. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Οδού Περιφερειακός Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού»
 20. Τροποποίηση της με αριθ. 765/2023 Απόφασης της Ο.Ε. ως προς το αντίτιμο  των εισιτηρίων για τη Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας από τα ΚΤΕΛ Αστικών  Ν. Φλώρινας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, με τη χρήση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων
 21. Έγκριση κατάργησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί, λόγω  αιτημάτων των σχολικών μονάδων
 22. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί,  λόγω νέων αιτημάτων των  σχολικών μονάδων
 23. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2023-24,  λόγω νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων
 24. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 25. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών μειοδότη) της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών της δράσης – υπηρεσίας: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οδικής ασφάλειας του Εθνικού Οδικού Δικτύου»
 26. Έγκριση του πρακτικού IΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας και ενίσχυση της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών -Τρικάλων» Προϋπολογισμού 296.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 27. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.M.».
 28. Έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.»
 29. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016
 30. Διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός Π.Ε. Κοζάνης έτους 2024»
 31. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΕ Φλώρινας (ΕΟ Φλώρινα-Πρέσπες)»
 32. Διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός Π.Ε. Φλώρινας έτους 2024»
 33. Διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός Π.Ε. Καστοριάς έτους 2024»
 34. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 35. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 36. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 37. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 3η/2024
 38. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 1. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

APXH