Connect with us

Πόθεν Έσχες 2023: Πότε ξεκινούν οι δηλώσεις – Οι «παγίδες» που πρέπει να προσέξουν οι υπόχρεοι

Ελλαδα

Πόθεν Έσχες 2023: Πότε ξεκινούν οι δηλώσεις – Οι «παγίδες» που πρέπει να προσέξουν οι υπόχρεοι

Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας για την υποβολή από τους υπόχρεους των δηλώσεων πόθεν έσχες, από τις 16 Δεκεμβρίου 2023 και για διάστημα 90 ημερών, μέχρι δηλαδή τις 15 Μαρτίου 2024.

«Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο και εφόσον αυτή (η ιδιότητα) του δημιουργεί υποχρέωση υποβολής προς όργανο ελέγχου, στο οποίο η περιουσιακή του κατάσταση δεν είναι γνωστή κατά την 31/12/ΧΧ του προηγούμενου έτους» ανέφερε αρχικά η φοροτεχνικός κα Φιλοθέη Μακριδάκη, που μίλησε στο Newsbeast.

Σύμφωνα με την απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας ορίζεται η «εξειδίκευση της προβλεπόμενης στον ν. 5026/ 2023 (Α’ 45) Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), καθορισμός των οδηγιών συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. και των πινάκων παραμετρικών τιμών, της λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, της ημερομηνίας έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, των αναγκαίων διαλειτουργικότητων, καθώς και κάθε άλλου τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 5026/2023».

Νέα πλατφόρμα για πόθεν έσχες: Η απόφαση των συναρμόδιων υπουργών

Σε αυτήν τονίζεται πως:

  1. Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της ενιαίας εφαρμογής του άρθρου 3 της παρούσας ορίζεται ως εξής:

α) για την εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας η 1/11/2023.

β) για την εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας:

  1. i) η 16/5/2023 για τις ετήσιες καταστάσεις και
  2. ii) η 16/11/2023 για τις μηνιαίες καταστάσεις αρχικών δηλώσεων.

γ) για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 της παρούσας:

  1. i) ένα μήνα από τη λήξη της αναφερόμενης στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023 προθεσμίας για την υποβολή των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και το αργότερο μέχρι την 01/11/2023 και
  2. ii) η 16/12/2023 για τις αρχικές δηλώσεις.
  3. Όλοι οι υπόχρεοι που απέκτησαν ιδιότητα από την 28/2/2023 καταχωρίζονται σωρευτικά στην κατάσταση αρχικών δηλώσεων του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 που θα οριστικοποιηθεί την 15/12/2023.
  4. Οι αρχικές δηλώσεις των υπόχρεων που απέκτησαν ιδιότητα από την 28/2/2023 υποβάλλονται από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της περ. γ-ii της παρ. 1.

Ειδικά για τους υπόχρεους που απέκτησαν ιδιότητα έως και την 15/12/2023 η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας».

Η ενημερωτική ανακοίνωση της ΕνΔΕ

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) για την προθεσμία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες. Σε αυτήν αναφέρεται πως «μετά από επικοινωνία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ενημερωθήκαμε ότι δυνάμει ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών – Δικαιοσύνης – Επικρατείας, με αριθμό 17991/4-5-2023, προβλέφθηκε ότι η λειτουργία της νέας πλατφόρμας, στην οποία θα υποβληθούν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) θα ξεκινήσει την 16η -12-2023, η δε προθεσμία υποβολής τους ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της. Σε περίπτωση δε καθυστέρησης λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση».

Περισσότεροι έλεγχοι με εξπρές διαδικασίες

Οι έλεγχοι στις δηλώσεις πόθεν έσχες ήταν αποσπασματικοί είτε στοχευμένοι μετά από εισαγγελική εντολή, ενώ σπάνια γινόντουσαν δειγματοληπτικά και διασταυρώσεις. «Το καθεστώς αυτό άλλαξε, όπως επίσης άλλαξε το έντυπο του πόθεν έσχες, για να είναι πιο εύκολο τους υπόχρεους κατά τη συμπλήρωση του» ανέφερε η κα Μαριδάκη.

Οι «παγίδες»

Ωστόσο, η δήλωση Πόθεν Έσχες κρύβει και αρκετές «παγίδες» καθώς προβλέπει τη δήμευση περιουσιακών στοιχειών, που δεν έχουν δηλωθεί.

«Το Νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή, πριν λίγους μήνες, προβλέπει ριζικές αλλαγές στη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες, όπως η απαλλαγή των υπόχρεων να ζητούν και να λαμβάνουν από τις τράπεζες τις σχετικές βεβαιώσεις», σημείωσε η φοροτεχικός. Επιπλέον, θα υπάρξουν ετήσιοι έλεγχοι σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα και δειγματοληπτικά στους υπόλοιπους υπόχρεους.

«Συγκεκριμένα, προβλέπονται έλεγχοι στο σύνολο των δηλώσεων «πόθεν έσχες», που θα υποβάλλουν κάθε χρόνο τα πολιτικά πρόσωπα και συνολικά στο 5%-7% των δηλώσεων «πόθεν έσχες» που υποβάλλονται κάθε χρόνο, από το σύνολο των υπόχρεων» διευκρίνισε η κα Μακριδάκη.

«Τσουχτερά» πρόστιμα

Προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα καθώς και ποινικές κυρώσεις κλιμακούμενες από φυλάκιση 2 ετών έως και κάθειρξη 10 ετών σε περιπτώσεις μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων «πόθεν έσχες» με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 30.000 ευρώ. 

Πιο αναλυτικά, όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. τους, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200 ευρώ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και 50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 400 ευρώ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και 100 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Οι υπόχρεοι που θα υποβάλουν Δ.Π.Κ. (είτε ετήσια είτε ανάληψης καθηκόντων) μετά το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής, θα ενημερώνονται κατά την δημιουργία της Δ.Π.Κ. ότι για την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης Δ.Π.Κ. απαιτείται πληρωμή παραβόλου. Το ύψος του παραβόλου θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα του ΠΟΘΕΝ, κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ., ανάλογα με τις ημέρες της καθυστέρησης εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης. Κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. το σύστημα του ΠΟΘΕΝ εκδίδει αυτόματα το κατάλληλο παράβολο και ενημερώνει τον υπόχρεο με τον αριθμό και τον τύπο του παραβόλου που πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά στο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo.

Στην ιστοσελίδα του e-paravolo αναφέρονται όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής του. Σημειώνεται ότι, υπόχρεοι που έχουν αποθηκεύσει τη Δ.Π.Κ. τους αλλά δεν την οριστικοποίησαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα ενημερώνονται για το ύψος του παραβόλου που απαιτείται για την εκπρόθεσμη υποβολή, κατά την οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ..

www.newsbeast.gr

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH