Connect with us

Αλλαγές στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Ελλάδα

Αλλαγές στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Έγγραφα που πιστοποιούν τα χιλιόμετρα στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από τα ΚΤΕΟ άλλων κρατών-μελών, βεβαιώσεις από τους εγχώριους εισαγωγείς και νέα βαριά πρόστιμα σε περίπτωση διαπίστωσης «πλαστών» πιστοποιητικών προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πρακτικά ο έμπορος ή ο ιδιώτης που θα εισάγει κάποιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει φροντίσει να έχει μαζί του έγγραφο από το ΚΤΕΟ της χώρας που κινούνταν το όχημα στο οποίο θα αναγράφονται όλοι οι έλεγχοι, οι παρατηρήσεις αλλά και τα χιλιόμετρα στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι.

Ωστόσο στο νομοσχέδιο δεν ξεκαθαρίζεται πως θα λαμβάνεται το συγκεκριμένο έγγραφο και τι γίνεται στην περίπτωση που το όχημα πριν εισαχθεί στην Ελλάδα τον είχαν δύο ή περισσότεροι ιδιοκτήτες διαφορετικών κρατών-μελών!

Παράλληλα αν η αγοραπωλησία πραγματοποιείται μεταξύ εμπόρων που ουσιαστικά δεν υπάρχει ιδιώτης κάτοχος τότε είναι πολύ πιθανό τα ΚΤΕΟ των άλλων κρατών-μελών να μην δίνουν τα στοιχεία των προηγούμενων ελέγχων λόγω… προσωπικών δεδομένων των προηγούμενων χρηστών.

Κατόπιν οι έλληνες εισαγωγείς θα πρέπει να δίνουν κάποια βεβαίωση στον έμπορο ή ιδιώτη που εισάγει κάποιο μεταχειρισμένο στην οποία να αναγράφονται όλες οι ανακλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αν έχουν γίνει και ποια ήταν τα χιλιόμετρα που είχε όταν έγιναν. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται αν δεν έχει επισκεφθεί το αυτοκίνητο κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για τις ανακλήσεις.

Παράλληλα τα πρόστιμα που προβλέπονται σε περίπτωση προσκόμισης πλαστών βεβαιώσεων είναι υπέρογκα και μπορεί να ανέλθουν έως και σε 5 φορές την αξία κάποιου οχήματος!

Οι έμποροι αυτοκινήτων επισημαίνουν στο enikonomia.gr πως «παίχτηκε ένα άσχημο παιχνίδι στην πλάτη τους την στιγμή μάλιστα που λίγες ημέρες πριν μέλη του δικοικητικού συμβουλίου του ΣΕΕΑΕ είχε συνάντηση με στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κανένας δεν τους ανέφερε απολύτως τίποτα για τις αλλαγές!».

Επίσης τονίζουν με έμφαση πως: «Αν ψηφιστεί και ισχύσει το νέο σύστημα εισαγωγών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα θα γίνουν απαγορευτικές με αποτέλεσμα το κράτος να δημιουργήσει ένα μονοπώλιο στην αγορά των μεταχειρισμένων το οποίο θα ελέγχεται από μεγάλους ομίλους που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές καινούριων αυτοκινήτων και στον κλάδο χρονομίσθωσης».

Επίσης θυμίζουν στα στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πως στα καινούρια αυτοκίνητα δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος και καταγγέλουν το «πάρτι» που γίνεται με τις εγκρίσεις Τύπου και ρύπων αλλά και με εικονικά τιμολόγια στα καινούρια ΙΧ.

Άλλωστε όπως επισημαίνουν: «Τρανταχτό παράδειγμα των παραποιήσεων πιστοποιητικών στα καινούρια αυτοκίνητα αποτελεί το σκάνδαλο του ομίλου VW. Στην Ελλάδα βέβαια το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν έχει λάβει κανένα απολύτως μέτρο για το σκάνδαλο VW και βέβαια οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων του ομίλου VW στην Ελλάδα προσπαθούν μόνοι τους να βρουν το δίκιο τους στα δικαστήρια…»

Το νομοσχέδιο για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα προβλέπει χαρακτηριστικά ότι:

«Εισαγόμενα μεταχειρισμένα

Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένου προερχόμενου από άλλη χώρα, επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης οχήματος ή ελαφρού φορτηγού, απαιτούνται επιπλέον των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών και τα εξής δικαιολογητικά :

1) Βεβαίωση της αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλοφορίας, η οποία περιλαμβάνει:

α) την έγκριση τύπου με βάση την οποία ταξινομήθηκε το όχημα,

β) τα στοιχεία κυβισμού, εκπομπών CO2 και οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που καλύπτει το όχημα,

γ) την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και δ) τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

2) Βεβαίωση του εθνικού διανομέα της χώρας μας, για το ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει στο όχημα, πότε και με τι διανυθέντα χιλιόμετρα, και ποιες τυχόν εκκρεμούν.

3) Βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης με το εξής περιεχόμενο: α) πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και πότε έγιναν καθώς και ποιοι εκκρεμούν, β) ποιοί ήταν επιτυχείς και ποιοί όχι και γιατί και γ) πόσα διανυθέντα χιλιόμετρα είχε το όχημα σε κάθε έλεγχο.

4) Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων των τριών πιο πάνω βεβαιώσεων, όπως επίσης και του δελτίου ΚΤΕΟ στη χώρα μας, που απαιτείται πριν την ταξινόμηση.

Οι παραπάνω βεβαιώσεις των αρχών της αλλοδαπής προσκομίζονται με επίσημη μετάφρασή τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποβάλλουν ανά έξι (6) μήνες αίτημα στις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού προκειμένου να τους διαβιβάζουν κατάλογο με τα νομίμως λειτουργούντα ΚΤΕΟ της χώρας τους.

Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστής βεβαίωσης του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης ή βεβαίωσης μη νομίμως λειτουργούντος ΚΤΕΟ, επιβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία ή όργανο ειδικά οριζόμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών στον εισαγωγέα του οχήματος πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος.

Άρθρο 47

Βεβαίωση αντιπροσώπου

Για τον τελωνισμό επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης οχήματος ή ελαφρού φορτηγού, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης «τεχνικής επικαιροποίησης», η οποία εκδίδεται από τον εγχώριο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της μάρκας του οχήματος και βεβαιώνει, για το συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου:

α) το μοντέλο και την έκδοση /παραλλαγή του,

β) τον επιπλέον του βασικού (εξτρά) εξοπλισμό του, γ) την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία, δ) τις εκκρεμείς ή μη ανακλήσεις και ε) τις πλέον σύγχρονες καταχωρημένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου.

Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχήματος ή τη μεταβίβαση πάσης φύσεως οχήματος που εισήλθε ως μεταχειρισμένο στη χώρα, απαιτείται επιπλέον των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών και βεβαίωση του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου, που βεβαιώνει το έτος πώλησης και το γνήσιο του αριθμού πλαισίου και κινητήρα, τον κυβισμό, τον χρωματισμό και την κατηγορία του οχήματος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται και λοιπά στοιχεία ως αντικείμενο της βεβαίωσης του παραπάνω εδαφίου.

Η ισχύς των διατάξεων των παρ. 1 και 2 αρχίζει από την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εκκινεί η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την καταχώριση των βεβαιώσεων των αντιπροσώπων ή των κατασκευαστικών οίκων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Για την έκδοση της βεβαίωσης της παρ. 1 καταβάλλεται παράβολο ύψους είκοσι (20) ευρώ υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Από το παραπάνω παράβολο ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται για την αποζημίωση των φορέων έκδοσης των βεβαιώσεων της παρ. 1. και το υπόλοιπο αποδίδεται σε ειδικό κωδικό για εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας, ανάπτυξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, και κατασκευή κλειστών χώρων (πίστες) εκτέλεσης των ειδικών δοκιμασιών των υποψηφίων οδηγών και οδηγών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται η αποζημίωση των φορέων έκδοσης των βεβαιώσεων της παρ. 1., και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και επιτρέπεται να μειώνεται το ύψος του παραπάνω παραβόλου.

Άρθρο 48

Σε περίπτωση που σε υπάρχουσα άδεια κυκλοφορίας βεβαιωθεί από τον αντιπρόσωπο ή του κατασκευαστικό οίκο πλαστός αριθμός πλαισίου, ο εισαγωγέας αποζημιώνει εις όλον τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην τιμή κτήσης του οχήματος, χωρίς να αποκλείονται λοιπές αξιώσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία.

Η αποζημίωση εις όλον από τον εισαγωγέα πραγματοποιείται ακόμα και αν το όχημα έχει εν τω μεταξύ μεταπωληθεί. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 49

α. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών.

β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά, ανά επιχείρηση, τα στοιχεία της επιχείρησης, των οχημάτων ιδιόκτητων και μισθωμένων (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές), των οδηγών και του είδους της σχέσης που τους συνδέει με την επιχείρηση.

γ. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της ισχύος των ανωτέρω στοιχείων αρμόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο.

δ. Το Μητρώο διασυνδέεται με Μητρώα που τηρούνται από λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Μητρώου, η αρμόδια Διεύθυνση τήρησής του, οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρησή του, καθώς και οι επιβαλλόμενες στις επιχειρήσεις υποχρεώσεις για την αναγγελία, εντός της προθεσμίας, που θα καθοριστεί, της μεταβολής των καταχωρούμενων στοιχείων, όπως επίσης και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και στοιχείο της επιχείρησης.

α. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Διαδικτυακή Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταγραφής των στοιχείων των διενεργούμενων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

β. Στην Εφαρμογή καταγράφονται πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε μεταφοράς τα στοιχεία της επιχείρησης, του πελάτη, του οχήματος, του οδηγού, του είδους και της ποσότητας του φορτίου, του τόπου φόρτωσης και παράδοσης του φορτίου.

γ. Τα παραπάνω στοιχεία εκτυπώνονται και συνοδεύουν το φορτίο σε όλη τη διαδρομή από τον τόπο φόρτωσης έως τον τόπο παράδοσης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3446/2006 (Α 49) περί διάκρισης των παραβάσεων, ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του φορτίου, οι ποινές που επιβάλλονται στους εμπλεκόμενους σε περίπτωση μεταφοράς φορτίου χωρίς το συνοδευτικό εκτυπωμένο έντυπο ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ μεταφερόμενου και δηλωμένου φορτίου.

δ. Η Εφαρμογή μπορεί να διασυνδέεται με Συστήματα και Μητρώα που τηρούνται από λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες καθώς και αφότου καταστεί τεχνικά εφικτό σε «πραγματικό χρόνο» να δέχεται την πληροφορία για την θέση του οχήματος και να είναι προσβάσιμο στους πολίτες.

ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας της Εφαρμογής, η αρμόδια Διεύθυνση τήρησης της Εφαρμογής, οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρησή της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Θεσμοθετείται Παρατηρητήριο προδιαγραφών, συντελεστών κόστους και τιμών μεταφορικού έργου οδικών μεταφορών. Στο Παρατηρητήριο καταγράφονται οι προδιαγραφές και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων (λιπαντικά, ελαστικά, εξαρτήματα, καύσιμα κλπ.), το κόστος των διοδίων και άλλα κόστη, που επηρεάζουν τα κόστη μεταφοράς καθώς και σχετικά στατιστικά δεδομένα και επεξεργασία τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να καθορίζονται και λοιπά καταγραφόμενα στοιχεία. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 50

Κυρώσεις για εγκρίσεις τύπου

Σε κατασκευαστή, ο οποίος

α) υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση,

β) παραποίησε τα αποτελέσματα των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει,

γ) απέκρυψε στοιχεία ή τεχνικές προδιαγραφές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου,

δ) χρησιμοποίησε ελαττωματικές συσκευές, ώστε να επιτύχει την έκδοση έγκρισης ή την διατήρηση σε ισχύ αυτής και ε) αρνείται την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαπίστωση των παραβάσεων των προηγούμενων περιπτώσεων α) έως δ), επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 του παρόντος.

Σε περίπτωση κατασκευαστή που υποπέσει εκ νέου στις πράξεις ή παραλείψεις των περιπτώσεων α) έως ε) εντός πενταετίας από τη τέλεση αυτών, επιβάλλεται νέο πρόστιμο πενταπλάσιο του ήδη επιβληθέντος.

2. Σε κατασκευαστή, αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, εισαγωγέα ή διανομέα, που διαθέτει στην αγορά οχήματα, συστήματα, μηχανικά μέρη ή χωριστές τεχνικές μονάδες που υπόκεινται σε έγκριση, σύμφωνα με οποιαδήποτε εθνική ή κοινοτική κανονιστική πράξη, χωρίς να έχει χορηγηθεί τέτοια έγκριση ή παραποιεί τα σχετικά έγγραφα ή σήματα ή αρνείται την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαπίστωση των ανωτέρω παραβάσεων επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος.

Σε περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή διανομέας υποπέσει εκ νέου στις ίδιες πράξεις ή παραλείψεις του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται νέο πρόστιμο πενταπλάσιο του ήδη επιβληθέντος.

3. Σε κατασκευαστή που εκδίδει πιστοποιητικά συμμόρφωσης επί έγκρισης τύπου οχήματος, που εκδόθηκε κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών διατάξεων ή με τη μη νόμιμη χρήση συστημάτων αναστολής, επιβάλλεται πρόστιμο ανά όχημα, που τέθηκε σε κυκλοφορία βάση των παραπάνω πιστοποιητικών συμμόρφωσης, ποσού ίσου με την τιμή κτήσης του οχήματος, εφόσον έχει τεθεί σε κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη.

Για οχήματα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία προ των τριών (3) προηγούμενων ετών το ποσό του προστίμου ανά όχημα μειώνεται κατά 5% για κάθε έτος πέραν των τριών (3) από την θέση σε κυκλοφορία του οχήματος και με ανώτατο ποσοστό μείωσης το 60 %.

4. α) Τα πρόστιμα και οι κατηγοριοποιήσεις των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλονται διακριτά ανά παράβαση ως εξής:

αα) πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 700πλάσιο και έως το 1000πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος θανάτου ή τραυματισμού, βλάβης στην περιουσία του χρήστη ή τρίτου,

ββ) πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 400πλάσιο και έως το 700πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να προκληθεί ζημία του περιβάλλοντος

γγ) πρόστιμο ίσο τουλάχιστον με το 100πλάσιο και έως το 400πλάσιο του παραβόλου για την έκδοση της έγκρισης αν από την παράβαση μπορεί να προκληθεί ζημία του του οδικού δικτύου.

Για την επιβολή του προστίμου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των οχημάτων, συστημάτων χωριστών τεχνικών μονάδων, μηχανικών μερών ή χωριστών τεχνικών μονάδων που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν προς πώληση.

5. Για την διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος συντάσσεται έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία κοινοποιείται στον καθ’ ου με κλήση σε ακρόαση εντός δέκα (10) ημερών.

Ο καθ’ ου η έκθεση διαπίστωσης της παράβαση επιτρέπεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία έως είκοσι (20) ημέρες προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του επί της έκθεσης διαπίστωσης της παράβασης.

Μετά την υποβολή των απόψεων του καθ’ ου ή την πάροδο άπρακτων των παραπάνω προθεσμιών εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η απόφαση επιβολής (ή μη) του προστίμου.

6. Τα ανωτέρω πρόστιμα πιστώνονται σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα έσοδα του οποίου χρησιμοποιούνται για την λειτουργία, τον εξοπλισμό και τη συντήρηση του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων του Υπουργείου, για τις ανάγκες λειτουργίας της εθνικής «εγκριτικής αρχής», που αναφέρεται τις οδηγίες 2007/46/ΕΚ, 2002/24/ΕΚ και τον κανονισμό 168/2013/ΕΕ, και την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

7. Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων προσβάλλονται με προσφυγή στο αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο.

8. Το παρόν εφαρμόζεται και για παραβάσεις, που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις του παρόντος, που συντελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του.

9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των προστίμων και να ρυθμίζονται λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος».

Continue Reading
You may also like...

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH