Connect with us

Yποχρεωτική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο μέχρι το τέλος του 2018

Ελλάδα

Yποχρεωτική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο μέχρι το τέλος του 2018

Το αργότερο έως 31/12/2018 υπουργεία, δήμοι και γενικότερα όλοι οι φορείς του δημοσίου θα πρέπει να διακινούν τα έγγραφα τους ηλεκτρονικά με χρήση προηγμένων ψηφιακών υπογραφών όπως προκύπτει από εγκύκλιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.

Αναλυτικά η εγκύκλιος poy εξεδόθη αναφέρει τα έξης:

Η νέα διάταξη προβλέπει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 12 παράγραφος 8 του ν.3979/2011 για τα Υπουργεία και τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Βάσει αυτών, το σύνολο των ανωτέρω φορέων θα πρέπει να διακινούν τα έγγραφα τους ηλεκτρονικά με χρήση προηγμένων ψηφιακών υπογραφών το αργότερο έως 31/12/2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011, όπως ισχύει μετά την ως άνω τροποποίηση, και στο πλαίσιο της ανάγκης υλοποίησης της «Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021» και της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», θα απαιτηθεί σειρά διαδικασιών από όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως ισχύει, προκειμένου οι τελευταίοι να μπορέσουν να αναμορφώσουν τα πρωτόκολλα εγγράφων που τηρούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να κάνουν χρήση Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ).

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έχει ήδη προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή ΣΗΔΕ με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές μέσω της ΑΠΕΔ. Τα Υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προτίθενται να συνδράμουν τους υπόλοιπους φορείς του Δημόσιου Τομέα στην εφαρμογή του μέτρου.

Για το λόγο αυτό, σχεδιάζεται η υλοποίηση έργου με αντικείμενο τη δημιουργία Κεντρικού Συστήματος ασφαλούς διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας. Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας θα αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διακίνησης εγγράφων μεταξύ των φορέων, παρέχοντας και αποδεικτικά παράδοσης (Proof-of-Delivery). Μέσω αυτού του συστήματος θα δοθεί η δυνατότητα διασύνδεσης των τοπικών ΣΗΔΕ μεταξύ τους, για όσους φορείς διαθέτουν τέτοια συστήματα, ενώ στους υπόλοιπους θα παράσχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, διαχείρισης εγγράφων και απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών ενός τοπικού ΣΗΔΕ.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ήδη δρομολογήσει την άμεση εκτέλεση του ανωτέρου έργου.

Τα κοινά πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των ΣΗΔΕ, οι διαδικασίες, καθώς και τα σχέδια διαλειτουργίας με το κεντρικό σύστημα, θα καθοριστούν με ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης όπως προβλέπεται στην περ. β, παρ 6 του άρθρου12 του ν. 3979/2011, όπως ισχύει.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την διεύθυνση info@gsdp.gr.”

Δημοφιλή νέα

Facebook

APXH